Kleskjeden PM har rettet seg inn mot godt voksne kvinner, men har tapt store penger de tre siste årene. Nå har ledelsen i selskapet PM Retail begjært selskapet konkurs.

Selskapet har hatt 73 millioner i samlet underskudd de tre siste årene.

– Vi har nettopp gjennomført en total revitalisering av produktene våre, vi har utviklet et nytt og moderne butikkonsept og vi er i sluttfasen for åpning av nettbutikken vår. Vi må likevel erkjenne at markedsutfordringene har vært for store, og at vi ikke har klart å snu virksomheten raskt nok, sier administrerende direktør Marianne Bjarstad i PM Retail i en pressemelding.

Norsk handel har de siste månedene vært rammet av en rekke konkurser. De fleste bransjene har opplevd negativ marginutvikling.

I pressemeldingen poengteres det at PM Retail har opplevd press på inntektene og lønnsomheten over en lengre periode. Gjennom det siste året har selskapets nye ledelse jobbet hardt for å restrukturere virksomheten og gjøre den mer fremtidsrettet.

Snuoperasjon

Kjeden var i mange år eid av Mørch-familien med hovedkontor på Hønefoss. I 2012 kom oppkjøpsfondet FSN capital inn på eiersiden. Tidligere Orkla-sjef Dag Opedal hentet inn som styreleder og hadde med seg den påtroppende Kid-sjefen Anders Fjeld som har vært sentral i byggingen av XXL. Utviklingen av PM har ikke vært som forventet.

Det opplyses at PM Retail har hatt likviditetsmessige utfordringer, og har hatt behov for ekstern kapitaltilførsel i flere omganger. Gjennom sommeren og høsten 2018 har likviditetsutfordringene blitt større, og selskapets hovedeier, private equity fondet FSN Capital III, har derfor den siste tiden jobbet med ulike løsninger for å sikre videre drift.

– Sammen med våre eiere har vi kjempet hardt for å unngå oppbud. Eierne har engasjert seg sterkt i snuoperasjonen, og de har bidratt til et konstruktivt samarbeid med vår långiver, sier Bjarstad.

Gjennom de siste ukene har ledelsen forsøkt å jakte på nye eiere.

Flere aktører skal ha vist interesse for å overta selskapet, men dialogene med disse har dessverre ikke ført frem, ifølge selskaspet.

Konklusjonen var det ikke er grunnlag for videre drift.

Selskapet har 270 ansatte i 51 butikker og ved hovedkontoret på Hønefoss. PM Retail AS hadde i 2017 en omsetning på 281 millioner kroner.

- Det har vært jobbet hardt med ulike løsninger i selskapet, i styret, i banken og hos oss som eiere. Både eierne og långiverne har bidratt med ny kapital i flere omganger over de siste årene, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke klarte å komme i mål, sier Eskil Koffeld på vegne av FSN Capital Partners, investeringsrådgiver til FSN Capital III.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Var de partyløver eller lesehester?
Sjeføkonomene Kari Due-Andresen og Kjersti Haugland om jobb, karriere og hvem de ville hatt med seg på en øde øy.
01:12
Publisert: