Først syv år etter oppstarten, bygger Meny et spesiallager for netthandel. Så langt har Meny plukket varene i etablerte butikker.

Nå spisses satsingen på nettmat med et sentralisert plukklager, også kalt «darkstore», som skal bidra til å øke volumet og lønnsomheten.