Et stadig mer presset bilmarked med økte avgifter og et eiendomsmarked med liten prisvekst setter ingen stopper for Møller-familien. I hvert fall ikke ennå.

Familieselskapet Aars as nådde i 2017 sin høyeste omsetning noensinne på 28,5 milliarder kroner.

Aars er heleier av blant annet Møller Mobility Group, Møller eiendom og investeringsselskapet Katalysator as.

F.v: Harald Møller og Sigurd Haavik.
F.v: Harald Møller og Sigurd Haavik.

En potensiell avgiftssmell på bil kan imidlertid gi store utslag for Møller Mobility Group, som eier bilvirksomheten gjennom Møller Bil. Denne virksomheten sto for 99 prosent av omsetningen i Aars i fjor. Omsetningen økte med syv prosent fra 2016. Samtidig sank resultatet noe som følge av pressede marginer.

Kan få en smell på bruktbiler

En ny metode for måling av utslipp, som er ventet i løpet av høsten, kan få store konsekvenser for bilmarkedet.

– Avgiftsøkningen på nybil vil direkte påvirke bruktbilmarkedet og kan skade Møller Bils salg, sier daglig leder Sigurd Haavik i Aars.

– Vi blir sittende på gjerdet og vente, det kan bli veldig spennende, sier han.

DN har vært i kontakt med Møller Mobility Group, som ikke vil kommentere saken i forbindelse med Aars' årsregnskap. Kommunikasjonssjef Paul Hegna mente det ville være rotete å omtale bilmarkedet i forbindelse med familieselskapets årsregnskap.

Møller har i dag en stor andel av sine biler leaset i to- eller treårsperioder, hvor Møller enten selger eller releaser bilene når de kommer tilbake. En stor økning i avgifter vil senke marginene på bilene og potensielt gi Møller et stort tap per solgt bil.

Haavik er ikke bekymret for fremtiden til bruktbilene de selger.

– Jeg har stor tro på at folk kommer til å ønske å kjøpe bensin- og dieselbiler også når de bilene vi har ute nå kommer tilbake, sier Haavik.

Sliter med å levere elbiler

Han forteller at de opplever en sterkere konkurranse i bilmarkedet enn noen gang som følge av inntoget av elbiler, i tillegg til en sterk digitalisering og utvikling i markedet generelt. Haavik spår at de innen 2025 nærmest bare vil selge elbiler.

– Økningen i solgte elbiler har vært over alles forventning. Vi sliter med å få levert elbiler i samme tempo som de bestilles, forteller Haavik.

Møller Mobility Group, som eier Møller Bil, hadde i 2017 en omsetning på 28,27 milliarder kroner, som var en økning med 1,8 milliarder kroner, eller 7,1 prosent. Dette var en rekordhøy omsetning, likevel gikk resultatet ned fem prosent fra 1,18 milliarder til 1,12 milliarder.

– Høyere kostnadsnivå på service og økte avgifter på bensin og diesel har gitt oss en mye lavere margin på bilene, sier Haavik.

– Vi ønsker å være med på det skiftet som skjer i bilmarkedet. Det innebærer at vi omstiller oss og ikke henger igjen med gamle modeller, fortsetter han.

Ledelsen i Møller Mobility Group i 2017. Fra venstre Paul Hegna, Vidar Eriksen, Terje Male, Ulf Tore Hekneby, AnnaNord Bjercke og Petter Hellman.
Ledelsen i Møller Mobility Group i 2017. Fra venstre Paul Hegna, Vidar Eriksen, Terje Male, Ulf Tore Hekneby, AnnaNord Bjercke og Petter Hellman. (Foto: Embret Sæter)

Satser på logistikk og næringsbygg

Familieselskapet Aars har en over 80 år lang historie med investeringer og er i dag blant Norges rikeste familier. Daglig leder Haavik mener selskapet drar nytte av langsiktige eiere.

– Fordelen med et familieeierskap er at vi har muligheten til å tenke langsiktig og stå gjennom kortsiktige konjunkturer. Kombinert med god likviditet og tilgang på kapital, opplever vi at vi er godt rustet for videre vekst, sier han.

2017 var et år uten salg av eiendom for Møller Eiendom – det betyr at selskapet ikke bidrar med de store pengene. Selskapet hadde i 2017 en omsetning på 407 millioner, som var en nedgang på 87 prosent fra året før.

– I 2015 solgte vi en del eiendommer som bidro til et høyt resultat i Møller Eiendom. Vår langsiktige strategi er imidlertid å fortsette å vokse innenfor næringseiendom. I 2016 og 2017 solgte vi kun mindre eiendommer, men fokuserte til gjengjeld sterkt på byutviklingsprosjekter. Pågående nå er et større prosjekt på Skøyen, Harbitz Torg på 55.000 kvadratmeter med leiligheter, kontorer og handel, sier Haavik.

Han forteller at de særlig konsentrerer seg om logistikkbygg og kombinerte bygg med kontorer og butikker nederst. Dette er blant annet det selskapet bygger på Skøyen i Oslo.

– Med en stadig økende handel på nett ser vi at behovet for logistikkeiendommer bare øker, sier Haavik.

Forventer å gå i null

Katalysator as er familieselskapets investeringsselskap. I dag er overvekten av selskapene de investerer i importbedrifter. Blant importbedrifter er eksempelvis Vinester og Micro Matic, som henholdsvis driver import vin og av styringssystemer og smarte løsninger innen elektro og energi og infrastruktur.

De siste årene har investeringsselskapet hatt en beskjeden omsetning og bare de tre siste årene har selskapet hatt et samlet resultat før skatt på omtrent minus 68 millioner kroner. Haavik forteller at selskapet ventes å gå i null i år og at de vil begynne å tjene penger etter hvert.

– Vi har som mål at våre direkte investeringer i Katalysator skal gi en egenkapitalavkastning på cirka 15 prosent over tid.(Vilkår)

Skulle ikke du egentlig vært på jobb nå?
Hvilke private avtaler er det greit å gjøre i arbeidstiden?
02:28
Publisert: