Trampolineparken på Billingstad i Asker åpnet dørene for publikum sommeren 2017. Parken har en franchiseavtale med det amerikanske selskapet «Altitude Trampoline Parks», og frem til tirsdag denne uken har besøkende måttet signere en tre sider lang egenerklæring før de entret parken.

Gjennom erklæringen måtte gjestene underskrive på at de frivillig fratok parken, dens eier og ansatte eller representanter ethvert ansvar for «enhver ulykke, skade eller sykdom» i forbindelse med egne eller andres aktiviteter under besøket. Erklæringen inneholdt også en del der forbrukeren måtte signere på at parkeieren ville bli holdt skadesløs fra og mot alle krav, tap, kostnader eller utgifter relatert til oppholdet i parken. Man måtte også skrive under på at man selv hadde en forsikring som var god nok til å dekke både egne og andres eventuelle skader.

Reagerte

Både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Forbrukerrådet reagerte skarpt på erklæringen da DN gjorde dem kjent med denne før jul.

– Ingen kan fraskrive seg ansvaret ved en forbrukertjeneste på denne måten, fastslo avdelingsdirektør for Næringsliv, produkter og farlige stoffer, Anne Rygh Pedersen i DSB.

Skiltene ved inngangen til Altitude trampolinepark ber kundene signere en egenerklæring før de kjøper billett.
Skiltene ved inngangen til Altitude trampolinepark ber kundene signere en egenerklæring før de kjøper billett. (Foto: Gunnar Lier)

Pia Cecilie Høst, leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet, mente ansvarsfraskrivelsen her var så omfattende at forbrukere burde vurdere om de ville utsette seg for risikoen.

– Sjansen for å bli skadet i en trampolinepark er relativt høy. Med en slik ansvarsfraskrivelse ville vi vært skeptiske til å benytte parken.

Etter at Altitude Norway ble oppmerksomme på kritikken fra DSB og Forbrukerrådet ble egenerklæringen endret. I den nye erklæringen frasier parken ansvar for ulykker, skader eller sykdom fjernet. Det er endret til at man «i tilfelle sykdom, ulykke eller skade straks skal rapportere skaden til parkens ansatte» og at man aksepterer at all deltagelse i parkens aktiviteter opphører på den tiden sykdom, ulykke eller skade inntrer.

Endret egenerklæringen

Samer Sidani, som eier Altitude Norway, sier at de tar tilbakemeldingene på største alvor, og at han gjerne samarbeider både med Forbrukerrådet og DSB for å gjøre kundenes opplevelse mer trygg.

Han forteller at siden de er en relativt ny sektor i Norge så brukte de i utgangspunktet den amerikanske egenerklæringen som mal, men har nå fjernet mesteparten av innholdet i den nye versjonen.

– Vi har forsøkt å tilpasse erklæringen til fordel for forbrukerne i større grad enn i forhold til erklæringen vi bruker i USA, og i henhold til norsk lov, opplyser Sidani. Han legger til at Altitude er forsikret gjennom et forsikringsselskap og at skader forårsaket av trampolineparken vil bli erstattet.

– Det vi er mest opptatt av er at kundene våre som kommer på besøk skal ha en god opplevelse under hele deres opphold i vår park, dette inkluderer selvsagt også fra tidspunktet kundene får fremlagt erklæringen foran dem.

Krav til sikkerhet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap opplyser at lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester fastsetter at alle produkter og tjenester som tilbys forbruker skal være sikre.

– Loven gir bestemmelser om at den som eier eller leder virksomheten som tilbyr forbrukertjenester, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge at forbrukertjenesten medfører helseskade, forteller Rygh Pedersen.

– Tilbyder av en forbrukertjeneste plikter å gi brukeren tilstrekkelig informasjon så man kan vurdere sikkerheten og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens og mottagerens behov. Slike opplysninger medfører imidlertid ikke fritak fra lovens øvrige krav, sier hun.(Vilkår)

Erna Solberg: - Mange av de som ikke er i jobb ønsker seg en plass i arbeidslivet, og vi er for dårlige til å trekke dem inn
Å få flere i jobb blir en hovedprioritet framover, fastslår partilederne for Høyre, Frp og Venstre på tredje dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya.
02:41
Publisert: