I DN 10. oktober reises det spørsmål ved bruken av logistikkteknologi i netthandelen med mat og hvorfor dagligvare­aktørene vegrer seg for å ta skrittet mot robotisering for å oppnå lønnsomhet og økt omsetning.

Det er et godt og betimelig spørsmål, men det er ikke det eneste. For å belyse temaet må en se nærmere på det logistikkfaglige som skiller netthandel fra butikkhandel:

  • Netthandel av mat har en merverdi og en kostnadsstruktur som skiller seg fra omsetningen i butikk.