På Postens terminal i Lørenskog sjekker tollere innkommende småpakker fra utlandet. Ikke bare jakter de på narkotika, men også forsendelser som har høyere verdi enn det som er oppgitt. Sendinger fra utlandet med en verdi under 350 kroner er i dag toll- og avgiftsfrie.