Nordmenn handlet varer for nesten 530 milliarder kroner i fjor, ifølge Virkes handelsrapport 2017/2018.

Mens 86 prosent av handelen gjøres i norske butikker, står netthandel, grensehandel og fysisk handel i utlandet for de resterende 14 prosentene.

Ikke overraskende øker netthandelen kraftig – av to grunner:

– Konsumentene forventer å kunne kjøpe varer på nett samtidig som tilbudet på nett øker, skriver Virke i rapporten.

Nær halvparten av den handelen som ikke foregikk i norske butikker, var netthandel i 2016.

Utfordringer

Flere tall gir åpenbart grunn til bekymring for tradisjonelle, norske butikker: I perioden 2011–2016 har netthandelen til utlandet økt med hele 225 prosent. Nordmenns varekonsum i utlandet har økt med 62 prosent i samme periode.

Disse trendene gjør at norsk handel taper markedsandeler til utlandet.

– Utviklingen i disse handelskanalene gjør at konkurransebildet innen varehandelen endres fra å være en lokal og nasjonal konkurransearena til i mye større grad å bli en global konkurransearena, heter det i rapporten.

Kjeder på nett

Andelen av de fysiske norske butikkjedene som også har nettbutikk, har økt hvert år siden 2015. I år har 65 prosent av kjedene nettbutikk, og veksten i netthandelen er dermed både tilbuds- og etterspørselsdrevet.

Tallene viser at den totale handelen har økt jevnt og trutt siden 2010, til tross for oljeprissjokket som rammet norsk økonomi i 2014.

Selv i fjor, da nordmenns reallønn falt, økte forbruket, noe som ifølge Virke skyldtes at folk sparte mindre, men fortsatte å kjøpe varer og tjenester.

I årene 2011 til 2016 har den totale handelen i Norge, med unntak av netthandel, grensehandel og nordmenns varehandel i utlandet, økt med 3,1 prosent.

Lyst 2018

Bedringen i norsk økonomi får Virke til å se optimistisk på inneværende år og 2018.

– Etter flere år med svak vekst i norsk økonomi, ser vi nå lyset i enden av tunnelen og går lysere tider i møte, skriver Virke om sine forventninger fremover.

Det er færre arbeidsledige og bedre sysselsettingstall, utsikter til fortsatt rekordlav rente og forventninger om økt kjøpekraft som skaper optimisme i handelsnæringen.

Mens norske husholdningers samlede disponible realinntekt falt med 1,5 prosent i fjor, forventer Virke en økning på henholdsvis 2 og 2,5-3 prosent i år og neste år.

– Veksten i detaljomsetningen ser ut til å fortsette nokså uendret inn i 2018. Den store forskjellen er at prisveksten har gått ned, og at veksten blir volumdrevet. For inneværende år, tror vi detaljomsetningen øker med 3,5 prosent, mens vi for 2018 legger til grunn en vekst på 4 prosent.

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 20.000 virksomheter.(Vilkår)

Bård Bjerkholt kommenterer: Derfor faller boligprisene, og det vil fortsette i 2018
Det er hovedsakelig to ting som forklarer boligprisenes glideflukt. Dagens Næringslivs Bård Bjerkholt forklarer.
01:19
Publisert: