Landets desidert største dagligvaregruppering med nesten 90 milliarder i omsetning må organisere seg på en annen måte.

Bakgrunnen er at Norgesgruppen gir finansieringstjenester til sine kjøpmenn. Konsernet tilbyr også et eget bedriftskort til storkunder som handler på kreditt.

Nå er selskapet Norgesgruppen Finans Holding etablert med en registrert aksjekapital på 2,6 milliarder kroner. Det nystiftede holdingselskapet og et nytt datterselskap blir formelt registrert som finansierings- og betalingsforetak som skal håndtere disse tjenestene.

– Vi så et behov for å søke om konsesjon på grunn av våre eksisterende finansieringsengasjement, og vi fant det naturlig å utvide søknaden også med betalingsforetak, sier kommunikasjonssjef Ingrid Solberg Gundersen i Norgesgruppen.

Hun opplyser at det er en lovendring som gjør at konsernet bak kjeder som Kiwi, Meny og Joker nå tilpasser seg.

– På bakgrunn av endringer i lov om Finansforetak, så vi et behov for å søke om konsesjon på grunn av våre eksisterende finansieringsengasjement til kjøpmenn og nært tilknyttede samarbeidspartnere. Samtidig har vi i flere år hatt dispensasjon for bedriftskort for bruk i våre butikker og fant det naturlig å utvide søknaden også med betalingsforetak.

Som et finansierings- og betalingsforetak blir de underlagt kontrollregimet til Finanstilsynet, og det stilles strenge garantikrav som gjør at eierne må gå inn med betydelige midler.

– Det er strenge krav til kapitaldekning for finansforetak, og dette kapitalinnskuddet er knyttet til det nevnte finansieringsengasjement til kjøpmenn og nært tilknyttede selskap og samarbeidspartnere.

I forbindelse med etableringen av det nye holdingselskapet, overføres det eiendeler verdsatt til 134 millioner kroner fra Norgesgruppen VØT Holding.

Formidler forsikring og kredittkort

Norgesgruppen har et av Norges mest utviklede fordelsprogram gjennom sitt Trumf-kort.

Under denne paraplyen tilbys både banktjenester som kredittkort samt forsikring, men disse tjenestene leveres av eksterne partnere.

Selv om det er Trumf Visa som markedsføres, er det DNB som leverer banktjenesten, mens Frende er partner innen privatforsikring.

– Kan det være aktuelt å etablere en egen bank rettet mot privatmarkedet?

– Det foreligger ikke slike konkrete planer i dag. Vi har ikke søkt om konsesjon til å drive bank, vi har fått konsesjon som finansierings- og betalingsforetak, svarer Solberg Gundersen i Norgesgruppen.

Johannson omstrukturer

Fra nyttår av har den største eieren til Norgesgruppen, familien Johannson, gjort en omstrukturering av sine eierselskaper.

Den tidligere konsernspissen Joh Johannson Handel er fusjonert med Joh Johannson Invest og er blitt avviklet som eget selskap. Samtidig er det gjort en egen avtale med Joh Johannson Eiendom.

Verdiene i Norgesgruppen er i stor grad blitt overført fra brødrene Knut Hartvig (81) og Torbjørn (70) Johannson til Johan Johannson (51) som er sønn av Knut Hartvig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor kan boligprisene stige og falle samtidig. Sjeføkonom Nejra Macic forklarer deg tallet som betyr noe
01:45
Publisert: