Et knapt år etter at Konkurransetilsynet innledet etterforskning av konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, har tilsynet lagt frem en ny undersøkelse av innkjøpsprisene i dagligvarebransjen.

Den nye kartleggingen bekrefter fjorårets funn, nemlig til dels store forskjeller i innkjøpspriser.

En tilsvarende kartlegging i fjor avdekket at det i noen tilfeller var over 15 prosent prisforskjell på varer som Norgesgruppen og andre kjeder fikk fra enkelte leverandører. Da var det innkjøpsprisene for 2017 som ble undersøkt, mens tallene som nå er lagt frem gjelder for 2018 og 2019.

Norgesgruppen er landets største dagligvareaktør med kjeder som Kiwi, Meny og Spar. Konsernet er kontrollert av Johannson-familien og har nå 44 prosent av butikkmarkedet.

– Dette var ingen overraskelse. Forskjellene er de samme som ble avdekket forrige gang. Eneste forskjellen fra i fjor er bare at en av Norges rikeste er blitt fire milliarder kroner rikere. Der ser vi hvor pengene blir av, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis.

Formuen økte med fire mrd.

Han henviser til at Johan Johannson har fått økt formuen sin med fire milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

– Vi strekker oss for å ha like lave priser. Det er ingen reelle prisforskjeller i butikken mellom Kiwi og Extra. På lommeboken til Kiwi-eieren ser vi igjen hvor pengene blir av.

I kjølvannet av fjorårets kartlegging aksjonerte Konkurransetilsynet mot Norgesgruppens lokaler og mot leverandørene Orkla/Lilleborg og Freia-eier Mondelez. I konkurranseloven er det forbud mot å gi ulike vilkår for likeverdige ytelser. Resultatet av etterforskningen er så langt ikke klart.

Avviser metoden

Norgesgruppen mener kartleggingen ikke gir et komplett bilde av innkjøpsbetingelsene i bransjen.

– Tilsynet har også nå kun sett på en håndfull av våre godt over 1000 leverandører, og gir dermed ikke et fullstendig bilde av ulikheter i innkjøpspriser, opplyser Bård Gultvedt som er direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

De siste årene har det vært en diskusjon om reguleringer i dagligvarebransjen. Ett av forslagene som har vært debattert er like innkjøpspriser, noe som i praksis ville redusert Norgesgruppens innkjøpsmakt.

– Konkurransetilsynets rapport viser at forhandlingene er viktig for å holde matvareprisene nede. Uten reelle forhandlinger blir matvareprisene høyere, påpeker Gultvedt.

Coop gikk nylig ut og kritiserte at leverandørene opprettholdt de store prisforskjellene i forhandlingene.

– Vi merker at det sitter langt inne å redusere prisene. Hvis de ikke gjør det, må noen gripe inn. Det blir ikke lavere priser av rapporter, sier Takle-Friis.

Også Rema tar med seg funnene inn i forhandlingsrommet i den årlige høstjakten.

– Vi tar selvsagt med oss funnene inn i forhandlingene med leverandørene. Det er etter vårt syn heller ikke i leverandørenes langsiktige interesse å gi for store fordeler til én aktør, på bekostning av de to andre, påpeker Rema-sjef Trond Bentestuen i en epost.

Også Rema forventer nå handling fra Konkurransetilsynets side.

– Så lenge Konkurransetilsynet kun presenterer tallene, uten å handle på dem eller gi noen klare uttalelser om det er innenfor eller utenfor loven, så risikerer man at leverandørene ser på det som stilltiende aksept. I verste fall risikerer vi at det bidrar til å forsterke dagens praksis.

– Jeg burde kanskje late som om jeg er rystet, men det er jeg ikke, fremkommer det i en epost fra Rema.

Ikke engangstilfelle

I kartleggingen som nå er presentert er det de samme 16 leverandørene som er undersøkt.

– Kartleggingen viser at resultatene vi da presenterte, ikke var et engangstilfelle. Forskjellene i innkjøpspriser er fortsatt betydelige for noen leverandører. I tillegg ser vi at det er relativt stor variasjon fra år til år for den enkelte leverandør. For noen leverandører er endringene fra 2017 til 2019 store, sier Sigurd Birkeland som er Konkurransetilsynets leder for Prosjekt dagligvare.

Tilsynet følger opp leverandørene for å finne ut mer om årsaker til forskjellene.

– Konkurransetilsynet vil nå hente inn informasjon som kan belyse årsakene til prisforskjellene. Å følge opp alle leverandører som inngår i undersøkelsen, både de med mindre forskjeller og de med større forskjeller, vil være nyttig i vår vurdering av årsakene. Vi planlegger å fortsette kartleggingen i årene fremover og det blir interessant å se hvordan det utvikler seg videre og om eventuelle endringer i hvilke leverandører vi kartlegger vil gi samme resultat, sier Birkeland i en pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.