I dag produserer Nortura rundt 2.300 enkeltprodukter. Det tallet skal reduseres til rundt 1.000, skriver Nationen.

Strømlinjeformingen av vareutvalget skal gi rom for økt effektivitet og mindre svinn. I dag står de 340 mest populære produktene for 80 prosent av omsetningen. I motsatt ende av popularitetsskalaen genererer 1.100 varer bare 1 prosent av omsetningen.

– Det sier seg selv at vi ikke kan fortsette med det. Det møter vi forståelse for også hos dagligvarekjedene, sier konstituert visekonsernsjef Lisbeth Svendsen i et brev fra Nortura til bøndene som eier samvirkebedriften. I det samme brevet forklarer salgs- og markedsdirektør Harald Bjerknes den nye satsingen.

– Vi må ha et godt salg av volumprodukter for å ta vare på våre eieres råvareavsetting og sørge for effektivitet i produksjonen. Derfor må vi ha mer fokus på volum- og kjerneprodukter, i stedet for å øke antall produkter.

Effektiviseringen skal gi effekt mot slutten av året.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.