G-Sport er blitt fraløpt av XXL og har en årrekke med underskudd bak seg. Nå akter Gresvig-sjef Pål H. Rasmussen å hente inn forspranget.

Nærmere 40 forhandlereide G-Sport-butikker (franchisebutikker) blir nå omskiltet til Intersport.

– Dette er en tydeliggjøring av kjedekonseptene, sier Rasmussen.

G-Sport og G-Max har så langt vært en miks av kjedens egeneide butikker og franchisetagere. Nå blir G-Sport/G-Max en nesten rendyrket filialkjede med egne butikker, mens forhandlerne skal drive Intersport.

– Vi har fastslått at det er for stort strekk i laget. Derfor samler vi de fleste franchisetagerne i Intersport, sier Gresvig-sjefen.

– Gresvig har lenge vært i en vanskelig situasjon. Ofrer dere nå franchisetagerne?

– Nei, det vi gjør, er å styrke franchisedriften. Intersport skal være godt lokalt tilpasset. Vi ser at det kan være vanskelig å drive en stor G-Max-butikk i Oslo og en lokal G-Sport på Kløfta under samme markedsføringsløp. Dette er også en ønsket reise fra forhandlerne. Det har vært tilnærmet full oppslutning, sier Rasmussen og legger til at omprofileringen skjer gjennom frivillighet.

Rasmussen har tro på å diversifisere de to kjedekonseptene. Intersport er en internasjonal kjede som Gresvig har på lisens, noe som gir god tilgang på mange sterke merkevarer, som for eksempel Nike.

Intersport-butikkene vil i hovedsak bli under 1000 kvadrat, mens de største butikkene fortsatt vil være G-Sport/G Max, sier Rasmussen.

– G-Sport/G-Max blir fullsortimentsbutikker som kan drive uten å ta hensyn til alle lokale markedsforhold som sortiment og markedsføring. Intersport-butikkene har to–tre produktkategorier de kan utvikle alt etter det lokale markedet, og således fremstå med svært god lokal tilpasning, sier han.

Tung ryddejobb

Rasmussen har utmerket seg som Olav Nils Sundes ryddegutt. Han har tidligere snudd underskuddene i Sundes klesimperium Voice med kjeder som Match og Vic. Neste oppgave ble å overta som toppsjef det Sunde-eide sportskonsernet Gresvig, som i flere år har kjempet for å snu underskuddene.

– Hvor langt er du kommet i friskmeldingen av Gresvig?

– Jeg vil ikke si noe tall, men det er gjort mange ting i Gresvig for at det skal bli stående som en solid aktør.

Dårlig vinter med dårlig skisalg og stagnasjon i sykkelsalget har ikke akkurat bidratt til overskudd i år heller.

– Vi må innrømme at Gresvig er i en prosess med store endringer, og får ikke et spesielt godt resultat i år. Gresvig er ikke lenger alene som markedsleder. Selskapet har hatt et betydelig behov for strukturering, sier Sunde.

Flyttingen av franchisetagerne over i egen kjede tror han er en god strategi.

– Vi gjorde det samme i Voice Norge, og det viste seg i etterkant at det var veldig riktig. Der gikk vi i Match-kjeden fra 75 til nå cirka 20 forhandlereide butikker, sier Sunde.

Hard trøkk for Sunde

I Nils Olav Sundes konsern har sportsvirksomheten trukket ned resultatet siden 2011.

DN har tidligere skrevet at de samlede underskuddene i de tre Gresvig-selskapene er på nærmere 1,2 milliarder i løpet av seks år, men da er det ikke tatt høyde for konserneffekter som skal trekkes ut.

Mens grossistselskapet Gresvig har samlede underskudd på 425 millioner kroner i løpet av seks år, har de egeneide butikkene i Gresvig Detaljhandel et underskudd på 689 millioner i samme periode.

Selskapet Gresvig Retail Group har derimot levert plussresultat i mange år, men ekstraordinære finanskostnader i 2014 bidrar til at også dette selskapet har samlede underskudd på 82 millioner de siste seks årene.(Vilkår)