Nesten et halvt år på overtid presenterer nettmatbutikken Oda regnskapstall for 2021. Oda økte omsetningen med 25 prosent til nær 2,5 milliarder kroner, men fikk et dundrende underskudd på 360 millioner kroner før skatt på konsernnivå.

Parallelt med fremleggelsen av regnskapstallene, offentliggjør Oda at selskapet henter 1,5 milliarder kroner ved utstedelse av nye aksjer. Storaksjonær Kinnevik går inn med 500 millioner kroner, mens de to oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane Capital kommer inn på eiersiden med et innskudd på 500 millioner kroner hver.

I tillegg vil et lån på 621 millioner kroner fra Rasmussengruppen, Prosus og Kinnevik konverteres til egenkapital. Oda verdsettes dermed til rundt 3,5 milliarder kroner med de nye kontantene, og 1,4 milliarder kroner uten.

Regnskapet DN har mottatt fra Oda inneholder ikke innberetning fra revisor.

– Kapitalrunden anses som en materiell hendelse etter årsregnskapets slutt, så vi ønsket å inkludere dette i årsregnskapet. Revisor fikk den informasjonen nylig og vil ferdigstille revisjonsberetningen i løpet av denne uken, skriver den innleide pressekontakten Thor Steinhovden i en epost.

Ikke enhjørning lenger

Det var i fjor sommer Munthe-Kaas stolt proklamerte at Oda var blitt Norges første «enhjørning», altså et privateid selskap som verdsettes til mer enn én milliard dollar.

Den gang var det snakk om en mindre transaksjon, der en internasjonal finansaktør kjøpte aksjer for omtrent 40 millioner kroner fra et utvalg Oda-aksjonærer. Oda ble i forbindelse med transaksjonen verdsatt til 10,2 milliarder kroner. Fra dette toppunktet har verdien av selskapet altså falt med hele 86 prosent.

– Å ta inn 1,5 milliarder kroner i dette markedet er ikke gitt. Det var et veldig hett marked i fjor, det er ganske åpenbart i etterpåklokskapens lys. Men vi har fortsatt et stort behov for å bygge infrastruktur, og da blir konsekvensen at kursen går ned. Det forandrer prosentene i en aksjonærliste, men selskapet får de verktøyene det trenger, sier konsernsjef Karl Munthe-Kaas.

Siden oppstarten i 2013 til og med 2021 har Oda et samlet tap på godt over én milliard kroner før skattekostnad. Den uttalte planen var å fortsette å vokse raskt, med investorkapital til å tette hullene i budsjettet. Dermed ble det satt i gang ekspansjon til både Tyskland og Finland.

Inflasjon og kraftige rentehevinger fra verdens sentralbanker har utradert mye av interessen for å vedde på vekstselskaper som Oda, noe den nye verdsettelsen vitner om. Selskapet har allerede varslet at ekspansjonen må bli langsommere, og har nedbemannet over 100 ansatte.

Softbank, som har gått på tap etter tap med sine veddemål, inkludert i selskaper som Kahoot, deltar ikke i den nye finansieringsrunden. Det gjør heller ikke den sørafrikanske investoren Prosus, dersom man ser bort ifra konvertering av gjeld.

Ansatte har tapt

Da Oda hentet 2,2 milliarder kroner fra Prosus og Softbank våren 2021, fikk også ansatte muligheten til å kjøpe aksjer i eget selskap. En ny og kraftig økt prising av Oda til 7,5 milliarder skremte ikke de ansatte, som lastet opp med aksjer for totalt 50 millioner kroner.

– Jeg synes det er utrolig gøy at ansatte satser sparepengene sine for å være med på reisen, sa Karl Munthe-Kaas den gang. Selv solgte han cirka fem prosent av aksjene, noe som ga hans private holdingselskap et resultat på 25 millioner kroner i fjor.

Selskapet ble i denne runden verdsatt til 5,3 milliarder kroner uten å regne med de nye pengene. Det vil si at de ansatte har tapt 75 prosent av investeringen på papiret, gitt prisingen i den ferske kapitalinnhentingen på 1,4 milliarder kroner.

Ifølge Oda vil de ansatte bli gitt mulighet til å delta i en egen runde etter at emisjonen med Summa Equity, Verdane og Kinnevik er lukket. I tillegg oppretter selskapet et opsjonsprogram for ansatte.

Oda har tidligere tilbudt åpenhet og transparens knyttet til eierandeler, herunder hvor store verdier gründere og ansatte sitter på, men ønsker nå ikke å dele en oppdatert aksjonærliste. Med andelen de nye aksjonærene tar, går Munthe-Kaas’ eierandel fra 6,6 til rundt 2,6 prosent.

– Vi kommer ikke dele ut noen fullstendig aksjonærliste etter transaksjonen, men kan opplyse om at de største aksjonærene er Kinnevik, Verdane, Summa, Rasmussengruppen, gründere, Softbank og Prosus. De tre største eier i overkant av 50 prosent, skriver Steinhovden.

Summa Equity og Verdane Capital satser 500 millioner kroner hver på nettmatbutikken Oda. I front bærer Martin Gjølme fra Summa Equity en matkasse. Bak til høyre står Staffan Morndal fra Verdane Capital. Bak fra venstre er Odas finansdirektør Vegard Vik og Norge-sjef Kristin Thornes Woldsdal.
Summa Equity og Verdane Capital satser 500 millioner kroner hver på nettmatbutikken Oda. I front bærer Martin Gjølme fra Summa Equity en matkasse. Bak til høyre står Staffan Morndal fra Verdane Capital. Bak fra venstre er Odas finansdirektør Vegard Vik og Norge-sjef Kristin Thornes Woldsdal. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Skal holde lenge

Odas kostbare lavpriskjede-strategi der selskapet siden i fjor har matchet Rema 1000 på pris, opprettholdes tross innstramningene. Både Oda og de nye partnerne Summa Equity og Verdane holder fast ved at dette er den riktige veien fremover.

Ifølge Munthe-Kaas ligger omsetningen an til å øke fra nær 2,5 milliarder kroner i 2021 til et sted rundt tre milliarder kroner i 2022. Ifølge Oda har omsetningen økt med 15–20 prosent de tre siste månedene, målt mot samme periode i fjor.

– Vi er veldig fornøyd med å vokse i et krympende dagligvaremarked. Å justere ned prisene har vært et veldig viktig virkemiddel, særlig i disse tider, sier Norge-sjef Kristin Woldsdal.

Munthe-Kaas mener at innsprøytingen på 1,5 milliarder kroner vil holde lenge for å kunne vokse.

– For å komme til lønnsomhet skal vi i teorien ikke trenge å hente mer, sier han.

Oda har mange kritikere som mener selskapet aldri vil bli lønnsomt. Munthe-Kaas understreker at vekst koster, og viser ellers til at selskapet har estimert resultatet fra den rene driften (ebitda) i Norge til 29 millioner kroner i pluss.

– Det koster penger å bygge den plattformen vi nå har. Vi bygger en helt ny infrastruktur for handel og det krever mye kapital. Vi investerer for fremtidig lønnsomhet, slik man også gjør med en oljerigg, det er den samme dynamikken, sier Munthe-Kaas.

Men så er det mange oljerigger og matbutikker på nett som har gått over ende?

– Det er mange som har mislykkes, men de har hatt to-tre ganger så høye kostnader i driften som vi har. Vi har en helt annen effektivitet i hele verdikjeden, sier Munthe-Kaas.

Munthe-Kaas tjente fire millioner kroner i fjor, ifølge regnskapet DN har fått overlevert.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.