Styret i FlyViking as opplyser i en pressemelding fredag ettermiddag at det har besluttet å innstille driften i selskapet. De siste flyvningene vil skje 12. januar 2018, mens FlyViking gjennom etableringen av et nytt aksjeselskap vil forsøke å opprettholde ruten Ørland og Oslo. Dette skal inntil videre skje gjennom innleie av fly og personell fra andre flyselskaper.

– Hovedårsaken til at vi har tatt denne beslutningen, er at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive videre med det materiellet vi har i dag, sier styreleder Ola Olsen i FlyViking i en pressemelding.

–Videre vil en styrt avvikling innen rimelig tid gjøre oss i stand til å innstille driften i FlyViking as, samtidig som hverken kunder, leverandører, ansatte eller innleid personell blir skadelidende, fortsetter han.

–Vi beklager de ulempene dette vil medføre for kundene som har kjøpt billetter med selskapet etter den 12. januar. Samtlige kunder bes ta kontakt med selskapet, slik at de kan få refundert sine kjøp i henhold til salgsbetingelser og passasjerrettigheter, sier daglig leder Heine Richardsen i FlyViking.

Doblet prisen i emisjon

Så sent som i desember hentet FlyViking 10 millioner kroner i frisk kapital i en emisjon som priset selskapet til 150 millioner kroner. Til tross for store tap var dermed prisingen av selskapet doblet i forhold til den foregående emisjonen.

Ifølge Finansavisen var det eksisterende aksjonærer, ledende personell og selskapet Ryggefjord som deltok i emisjonen. Sistnevnte selskap kontrolleres av styreleder Ola Olsen i FlyViking.

- Vi har behov for å finansiere driften samt å gjøre noen små investeringer, sa Heine Richardsen til Finansavisen i midten av desember.

- Vi forventet ikke å gå i pluss i år, og det gjør vi heller ikke, men tallene tyder positivt, og vi er optimistiske, sa Richardsen til avisen for drøyt to uker siden.

Günder Ola Giæver, som startet FlyViking, eide etter emisjonen drøyt 50 prosent av aksjene i selskapet. Kursen i den siste emisjonen priset dermed hans aksjepost til over 75 millioner kroner.

Store tekniske problemer

Selv om det i all hovedsak er manglende økonomiske resultater som nå gjør at styret har besluttet å gjennomføre en styrt avvikling, så er det ifølge selskapet flere underliggende årsaker som har gjort det vanskelig å få lønnsomhet i driften av FlyViking as.

–Vi har hatt større tekniske utfordringer med de tre første Dash 8–100 maskinene enn forventet. Dette har ført til mange kanselleringer og tap av kunder. Den fjerde maskinen var planlagt å settes i drift i november, men en vital funksjon manglet på flyet. Dette gjorde det umulig å bruke det på våre ruter, og dermed kunne ikke maskinen brukes som reservefly og den planlagte utvidelsen av rutenettet ble umulig å gjennomføre, sier Richardsen.

Han påpeker at dette er blitt en stor finansiell byrde for selskapet.

– Det er blitt for mange kanselleringer av ruter, og gjennom det refusjoner til våre passasjerer, som har hatt en negativ finansiell effekt for selskapet. Dette har også gjort noe med våre kunders tillit til selskapets evne til å fly som planlagt, slår Richardsen fast.

Har puttet 134 millioner i selskapet

FlyViking as er et heleid datterselskap av Viking Air Norway as, som igjen er eid av enkeltpersoner og deres selskaper. Det er ifølge selskapet økonomien i FlyViking as som ikke ser ut til å bli lønnsom i overskuelig fremtid, og det er derfor driften av dette selskapet som opphører. Selskapets eiere har siden oppstarten skutt inn aksjekapital og lån på til sammen 134 millioner kroner, og styret besluttet å innstille driften nå mens det fortsatt er midler igjen til å overholde forpliktelsene i perioden frem til 12. januar.

Det er besluttet å etablere et nytt aksjeselskap, som i første omgang skal ha som oppgave å opprettholde ruten Ørland – Oslo – Ørland. Dette skal skje gjennom å overføre ruten til et annet regionalt flyselskap, som kommersielt skal arbeide sammen med det nye selskapet. Eieren vil også gjennomføre en vurdering på om det vil være mulig å skape lønnsomme flyruter med andre flytyper enn det FlyViking har benyttet, og i et annet segment. Dette arbeidet vil påbegynnes rett etter årsskiftet.

Problemer med billettsystemet

Heine Richardsen sier videre at mulighetene til å bestille flybilletter med selskapet har vært utfordrende for kunder og spesielt bedrifter.

– Vi har for eksempel ikke har hatt mulighet til å distribuere billetter gjennom Amadeus GDS. Dette har gjort at bedrifter som benytter seg av reisebyrå for billettbestillinger ikke har kunnet velge FlyViking. I tillegg ser vi at brukervennligheten i vårt eget system har vært for dårlig. Dette har på sin side gjort det utfordrende for kundene å gjennomføre bestillinger via våre egne nettsider. I etterpåklokskapens eksakte lys, burde vi nok ha etablert bedre løsninger for dette fra starten av, slår Richardsen fast.

Et siste punkt som også har vært utfordrende for selskapets passasjerer, har vært opplevelsen på flyplassene. – Vi har ikke levert godt nok på dette punktet siden vi ikke har kunnet tilby selvbetjent innsjekking som de fleste andre selskapene gjør i dag, sier Richardsen(Vilkår)

Loppisappene: Finn, Shpok, Letgo eller Tise?
DNs Øystein Drabløs guider deg igjennom fire apper for kjøp og salg på nett. Hvilken skal du velge? Finn, Shpok, Letgo eller Tise?
03:50
Publisert: