Natos medlemsland, Sverige og Finland er tradisjonelt de største kjøperne av norsk forsvarsmateriell, men den store økningen av norsk eksport i 2017 skyldes økt salg til Oman og Polen, går det frem av regjeringens årlige melding om eksport av forsvarsmateriell.

– Når det gjelder eksporten til Oman, gjelder dette et luftforsvarssystem basert på en kontrakt fra 2014, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Den økte eksporten til Oman og Polen er et eksempel på at kontrakter om forsvarsmateriell kan strekke seg over flere år, peker utenriksministeren på. Leveransene kan være ulikt fordelt gjennom kontraktsperioden, og eksportverdien vil variere fra år til år.

– Det er også en faktor at det de siste årene har vært en betydelig prisøkning på forsvarsmateriell, i hovedsak grunnet investeringer i ny teknologiutvikling, sier Eriksen Søreide.

Midtøsten

Norsk våpen og ammunisjon er ikke lenger tillatt solgt til Saudi-Arabia, men landet får fortsatt kjøpe annet militært materiell fra Norge, såkalt B-materiell. Det siste året har det blitt solgt slikt B-materiell for mer enn 41 millioner kroner til Saudi-Arabia. Det er en stor økning fra 23.000 kroner i 2016. Det vekker reaksjoner at Norge eksporterer til land som deltar i den saudiledede koalisjonen som anklages for krigsforbrytelser i Jemen.

– Denne økningen skjer på tross av landets deltagelse i krigen i Jemen og undertrykkelse av egen befolkning. Jeg tror ikke det norske folket ønsker at vi skal tjene penger på at andre land undertrykker sin egen befolkning og at vi styrker et militær som bomber sykehus og skoler i Jemen, sier Changemakers leder, Tuva Krogh Widskjold til NTB.

Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna mener at regjeringens politikk ikke henger på greip.

– At eksport av B-materiell til Saudi-Arabia, som leder koalisjonen, har økt, er for oss helt uforståelig. Dette henger ikke på greip med regjeringens uttalelser om å utvise årvåkenhet og være «føre var», sier Knag Fylkesnes.

SV vil stanse

SV har ikke fått støtte på Stortinget for å stanse all eksport av militært utstyr til landene som kriger i Jemen. Etter sommeren vil partiet prøve på nytt.

– Vi kommer til å fremme dette forslaget igjen når Stortinget åpner. Vi har foreslått dette en rekke ganger og fått stadig flere partier til å ha forståelse for vårt syn, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han har håp om å samle flertall denne gangen, og legger til at det er en skam at regjeringen, som så ofte kritiserer autoritær islamisme i ord, væpner islamistiske diktaturer i gjerning.(Vilkår)

Disse suvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: