På slutten av 2016 var det over og ut for Per Andreas Juells (63) Rett Hjem Norge. I nærmere 20 år hadde han gjennom varemerket Rett Hjem solgt dagligvarer på nettet. Han var blant pionerene innen dagligvarer på nett, men ble tvunget til å slutte etter hard priskonkurranse.

En fantastisk reise rett vest

Resultat før skatt endte på minus 11,3 millioner kroner i 2016, viser det ferske årsregnskapet til Juells selskap En Fantastisk Reise, som tidligere het Rett Hjem. Juell endret navnet på selskapet bak nettbutikken fra Rett Hjem til En Fantastisk Reise 30. januar 2017.

Selskapet omsatte i 2016 for 35 millioner kroner, mens det hadde kostnader på 46 millioner kroner. Rett Hjem betalte i 2016 ut rundt åtte millioner kroner i lønn fordelt på 13 ansatte. Daglig leder Juell tok ut 1,58 millioner kroner i lønn i 2016.

Mange år med overskudd

I mange år gikk Rett Hjem med overskudd ved å selge dagligvarer i privatmarkedet og i bedriftsmarkedet – helt til nye nettaktører kom på banen. I 2015 hadde Rett Hjem et positivt resultat før skatt på rundt 3,4 millioner kroner.

Alle dagligvareaktørene på nett har nå til felles at de ikke tjener penger, delvis på grunn av prispress og delvis på grunn av høye distribusjonskostnader ut til kundene. Forrige uke ble det kjent at Marked.no gir opp og legger ned etter å ha tapt store penger på dagligvarer på nett.

Juell har tidligere beskyldt nykommere for prisdumping.

– De nye aktørene har vært med på å ødelegge en god butikk. Hele grunnlaget er borte. Det er vemodig, trist og urettferdig. Slik er livet, sa Per Andreas Juell til DN da det ble kjent at han måtte gi opp dagligvaresalget på nett.

Ikke betalt kreditorene

Selve nettbutikken til Rett Hjem ble overtatt av «Helt opplagt på jobben», som eies av Euromiljø-konsernet og Ole Anders Aagaard.

Selskapet En Fantastisk Reise er heleid av konsernet Famba Holding, som igjen er heleid av Per Andreas Juell. Det er fortsatt ikke avviklet da salget av nettbutikken ikke dekket kreditorenes krav.

«Likviditeten i selskapet er anstrengt og ved avleggelse av årsregnskapet er eiendommen i USA fortsatt ikke realisert og styret avventer en eventuell avvikling av selskapet, inntil endelig oppgjør med kreditorene er gjennomført,» skriver Juell i konsernets ferske årsregnskap.

DN har ikke lykkes å få en kommentar fra Per Andreas Juell. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Veldig mye vin for pengene
Ioppa Ghemme 2007. Nord i Piemonte ligger Gemme, en ukjent landsby for nordmenn, men som lager fantastiske viner ved foten av fjellene. Lett og delikat, veldig mye vin for pengene. Perfekt til lette lammeretter.
01:00
Publisert: