– Det offentlige burde vært i førersetet og fremmet bruken av spesielt norsk teknologi, samt varer og tjenester som har sitt opphav blant norske gründere, sier Comlight-gründer Siri Beate Damsleth på spørsmål om hva hun ville gjort for å gjøre Norge mer fremtidsrettet. 

Hun påpeker at ordningene som styrer enorme offentlige innkjøp, ofte ikke fremmer nye innovative løsninger. 

– Dagens regelverk er særdeles motvirkende mot å kunne innføre innovativ teknologi, spesielt i forbindelse med det grønne skifte, sier hun, og mener dette kan skape grunnlag for flere bedrifter fra Norge. 

 Damsleth har i ti år vært günder og leder for Comlight, som utvikler gatebelysning som slår seg på når det er bevegelse i området. Dette kan gi store energibesparelser fremfor kontinuerlig belysning. 

Ble lurt

Damsleth sier hennes mest spennende investering er de ti årene med hardt arbeid i sitt eget gründerselskap. Hun opplever at de blir stadig mer anerkjent internasjonalt og viser til at de i år fikk på plass en kommersiell avtale med GE Lighting, som er en av verdens største belysningsaktører.

– Hva er din dårligste investering?

– Så langt er det at jeg i studietiden ble «lurt» med på en type pyramidesalg. Det var vel ikke det smarteste jeg har gjort. Man lærte jo en del underveis, men en god investering var det ikke. Den erfaringen regner jeg med at det er flere som deler, dessverre.

Når hun blir bedt om å fordele investeringer på fem ulike teknologitrender setter hun én million på hver av kunstig intelligens, big data, droner, robotisering og delingsøkonomi, og 95 millioner i eget selskap. 

– Er det noen av disse teknologiene som skremmer deg, og hvorfor?

– Robotisering og kunstig intelligens er jo en trussel mot en rekke arbeidsplasser. Dette kan være en farlig utvikling, dersom vi ikke erstatter disse arbeidsplassene med annen verdiskaping.

Dårlig forberedt? 

Teknologiendringer har de siste årene slått inn som en flodbølge i mange bransjer – og skapt nye vinnere og vasket bort gamle. Damsleth er forsiktig med å si om norske bedrifter er godt forberedt. 

 – Jeg tror dette varierer i stor grad. Det er nok stor bevissthet rundt at det er en rivende utvikling, men det råder fortsatt stor usikkerhet om i hvilken retning verden går, sier hun. 

På spørsmål om én bransje er spesielt moden for endring, peker hun på sin egen. 

– Vi ser utvilsomt starten på et skikkelig løft, men det er enormt mye energisløsing og utdaterte løsninger innenfor offentlig belysning. Så behovet for en kraftig teknologisk endring her er definitivt til stede.

Kjos og Førre

Blant bedrifter og gründere som fortjener ros for nyskaping, trekker hun frem to gründere som begge har skapt store verdier. 

– Jeg hadde gleden av å være sammen med Bjørn Kjos på en konferanse vi begge skulle holde innlegg på i New York, og hans historie imponerer meg. Ellers har jeg stor respekt for det Geir Førre har bygget opp gang på gang.

– Har du en dings, app eller digital tjeneste som du er spesielt glad for?

 – Ja. For nå forstår jeg ikke helt hvordan man klarte seg før Vipps kom, sier hun. 

LES FLERE INTERVJUER MED TEKNOLOGI-INVESTORER HER:

ARE TRAASDAHL:Utgjør 63 prosent av USA-børsene, men finnes nesten ikke i Norge

PETTER STORDALEN:-Den som ikke fornyer seg vil forvitre

THARALD NUSTAD:-Meningsløst å grave ned pengene i Oljefondet

JON VON TETZCHNER:-Jeg har en ny drone, jeg mistet kontrollen over den forrige(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.