I fredstid skal Bring frakte alle typer gods til alle Forsvarets enheter rundt om i Norge. I tillegg til ordinære logistikkleveranser, får Bring ansvaret for mange av Forsvarets spesialtransporter, heter det i en pressemelding.

Avtalen betyr dessuten at Bring skal stille sine medarbeidere og sitt materiell til disposisjon for Forsvaret ved krise, konflikt eller krig. Bring skal dessuten delta på øvinger og trening sammen med Forsvaret.

Konsernsjef Tone Wille i Posten Norge ser på avtalen som en anerkjennelse. Hun mener kompetanse, tillit, kapasitet og terminalstruktur var avgjørende for at Posten Norge vant kontrakten.

Kontrakten med Bring er den første landeveistransportavtalen Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) inngår som inneholder et beredskapselement.

Avtalen har en varighet på fire år, med mulighet for tre års forlengelse. Den har en verdi på 50 millioner kroner i året.

Samtidig har selskapet Martinsen transport AS blitt tildelt beredskapsavtale med FLO for transport av drivstoff. Også Martinsen blir en del av Forsvarets stående beredskap.

Forsvaret har også inngått mindre avtaler for ulike former for spesialtransport med Toten Transport AS, Blue Water Shipping, Schenker, Spesialtransport AS, K. Simonsen, Børstad, DSV, Leman og Kunhe+Nagel.(Vilkår)