I oktober bestilte næringsministeren rapporten som skulle se på mulige konsekvenser av å innføre et forbud eller restriksjoner mot diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

Fredag morgen ble rapporten fremlagt.

Etter å ha vurdert de ulike faglige innspillene mener arbeidsgruppen at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser er sterkere enn argumenter for at et forbud vil lede til lavere priser, skriver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i en pressemelding.

Viktig innspill

De mener også at en særlig regulering i dagligvaresektoren må ha en solid faglig begrunnelse og forankring, og at det må påvises strukturer eller mekanismer som tilsier at dagligvaresektoren er annerledes enn andre sektorer. Etter arbeidsgruppens vurdering er ikke argumentene for en særlig regulering av dagligvaresektoren til stede, og at utfordringer i bransjen bør håndteres innenfor den eksisterende konkurranselovgivningen.

– Sammen med Konkurransetilsynets kartlegging om forskjeller i innkjøpspriser er rapporten et viktige innspill når regjeringen skal vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes i dagligvarebransjen. Jeg har merket meg anbefalingen deres, og det tar vi med i det videre arbeidet med en ny stortingsmelding, sier Røe Isaksen i meldingen.

Priskrigen spiser opp overskuddet til dagligvarekjedene: – Vi taper masse penger i desember

Selv om arbeidsgruppen ikke anbefaler et forbud mot prisdiskriminering i dagligvaresektoren betyr ikke det at de «friskmelder» dagligvaremarkedet.

– Dersom det forekommer konkurranseskadelig prisdiskriminering i dagligvaresektoren dekkes det av den generelle konkurranselovgivningen, heter det i pressemeldingen fra NFD.

Ekspertutvalget har vært sammensatt av de professorene Tore Nilssen (leder, Universitetet i Oslo), Espen R. Moen (BI) og Tommy Staahl Gabrielsen (Universitetet i Bergen).

Rema 1000 gjenopptar forhandlinger med leverandører etter oppsiktsvekkende funn

Strammet grepet

De siste månedene har det stormet rundt dagligvarebransjen med etterforskninger og oppgjør med maktkonsentrasjonen.

Myndighetene har strammet inn grepet mot maktdominansen i bransjen. En fersk rapport fra Konkurransetilsynet viste at bransjelederen Norgesgruppen hadde innkjøpspriser som er opp mot 15 prosent lavere enn konkurrentene Rema og Coop på enkelte varer.

Strammer inn mot dagligvarebransjen: Nytt dagligvaretilsyn legges til Grenland

I det resultatene fra rapporten skulle offentliggjøres, gikk Konkurransetilsynet til razzia mot Norgesgruppen, Orkla/Lilleborg og Mondelez.

Regjeringen har i tillegg lagt frem forslag til ny lov om god handelsskikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.