Snusprodusentene frykter utradering av egne merkevarer hvis helseminister Bent Høie får gjennomslag for sitt forslag om nøytrale bokser.

Kjente varemerker som Malboro-, Prince- og General-snus risikerer å forsvinne fra Norge hvis helseminister Bent Høie får gjennomført standardisert og reklamefri emballasje.

– Å ekspropriere varemerkene våre er ekstremt, sier Geir Hammer, som er administrerende direktør for snusprodusenten Swedish Match i Norge.

Høie avfeier dialog

Bent Høie uttalte at snusboksene er identitetsskapende da han presenterte forslaget om lik utforming av emballasjen tidligere i år. Tirsdag avsluttes høringsrunden.

– Pakningene er tobakksindustriens siste reklameplakat, uttalte Høie nylig.

Overfor DN poengterer Høie at det er forbudt å reklamere for tobakk.

– Vi har imidlertid sett at tobakkspakningene utformes på kreativt vis og er blitt tobakksindustriens siste reklameplakat. I de fleste land vi sammenlikner oss med har en klart å redusere betydelig antallet ungdom som begynner å røyke, uten at de begynner med annen tobakk. I Norge fortsetter vi å få tobakksavhengige ungdomsgenerasjoner, skriver helseministeren i en epost.

Selger snus for 800 millioner

Markedslederen Swedish Match har en omsetning på 800 millioner kroner i året i Norge, og et overskudd på vel 50 millioner. Den børsnoterte snusgiganten sitter med merker som General, Lab og Nick & Johnny, som nå kan bli erstattet med grønne forpakninger.

Swedish Match varsler at det vil gå i dialog med helsemyndighetene fremfor erstatningssøksmål.

Bent Høie har ingen planer om å gå i dialog. Han viser til Tobakkskonvensjonen som Norge har forpliktet seg til der det er en egen bestemmelse som sier at vi skal hindre at tobakksindustrien får påvirke tobakkspolitikken.

– Ingen andre næringer er regulert på denne måten. Det er en grunnleggende og uforsonlig konflikt mellom tobakksindustriens interesser som er økt tobakkssalg og folkehelseinteresser som er redusert tobakkssalg. Vi vet at tobakksindustrien forsøker og ofte lykkes med å hindre, forsinke eller utvanne effektive tobakkstiltak i ulike land. Jeg har derfor ingen intensjon om å gå i dialog med tobakksindustrien, påpeker Høie.

Høy på posesnus

I løpet av det siste tiåret har salget av snusprodukter økt med åtte-ti prosent hvert år.

– Nå ser vi at snussalget begynner å nærme seg et metningspunkt, og veksten vil avta noe, sier Hammer.

I et forsøk på å gi snusen bredere appell, har det vært lagt mye markedsføringsjobb i nye og mer fargerike snusbokser de siste årene. Posesnus har nærmest overtatt for løssnus, med en økning fra 20 til 80 prosent markedsandel.

Grepene har bidratt til at flere grupper har fått snusleppe, og «jentesnus» er blitt et eget begrep.

– Vi har fått en større andel kvinner. Flere kvinner velger snus fremfor sigaretter, bekrefter Hammer.

Helseminister Bent Høie (H) mener selve pakken er tobakksindustriens siste reklameplakat.
Helseminister Bent Høie (H) mener selve pakken er tobakksindustriens siste reklameplakat.
Han mener det er urimelig at snus behandles på samme måte som annen tobakk.

– Det er ikke 6600 som dør av snus, slik Helsedirektoratet mener det er med sigaretter. Det er null. Vi mener at myndighetene bevisst feilinformerer om snus. I Sverige har Helsedirektoratet klassifisert røyking, usunn mat, inaktivitet og alkohol som mer skadelig enn snus.

Hammer er overrasket over måten Høie går til kamp mot snus på.

– Som relativt ny i denne bransjen er jeg overrasket over den harde tonen. Det er unfair og lite forbrukervennlig at innholdsfortegnelsen og logoer må fjernes.

Hammer tror grensehandelen vil øke fra 20 til 30 prosent som følge av de nye reglene.

Sunnere snus

I stedet for et nytt emballasjeregime ønsker han seg reguleringer av innholdet i snusen. EU har allerede varslet begrensninger i smakstilsetningene.

– Også den tradisjonelle snusen har smakstilsetninger, men vi synes at regulering av innholdet er en riktigere vei å gå, sier Hammer.

Han mener at snusen allerede er blitt gjort sunnere.

– Vår nye fremstillingsmetode har gjort snusen betydelig sunnere enn for ti år siden. Varmebehandling av tobakken fjerner nå 95 prosent av de skadelige stoffene. Som markedsleder på snus tar vi ansvar, og vi er villig til å strekke oss ytterligere.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.