– Dette er en gulrot for å få inn flere investorer inn i gründerselskaper, sier Tore Frimanslund i skiprodusenten SGN Skis om en ny ordning for skattefradrag innført i fjor.

Han tar også doktorgrad i entreprenørfinans ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal.

Regjeringen innførte et nytt skattefradrag for personer som investerer i oppstartsbedrifter, og for en investering på inntil en halv million kroner gis det fradrag på 24 prosent av beløpet. Investerer man for eksempel 100.000 kroner i en ny bedrift, gis det 24.000 kroner igjen på skatten.

For et gründerselskap kan ordningen gjelde for 1,5 millioner kroner i frisk kapital årlig.

SGN Skis i Sogndal hentet inn et millionbeløp i fjor samtidig med at skatteinsentivordningen ble innført og fikk med seg 70 nye og gamle eiere. Det fikk en jobb med å informere småinvestorer om fradraget de hadde krav på.

– Vi var første bedrift som tok i bruk ordningen. Nesten ingen vet om at dette eksisterer, sier Frimanslund.

Få har forsøkt

Skatteetatens tall viser at få har tatt ordningen i bruk. Ved utgangen av april i år hadde 238 personer fått fradrag på investeringer for til sammen vel 34 millioner kroner.

Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening skal snakke mer til gründere om det nye skattefradraget.
Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening skal snakke mer til gründere om det nye skattefradraget. (Foto: Adrian Nielsen)

Administrerende direktør Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening jobbet lenge for å få ordningen innført.

– Dette er utrolig viktig for å få inn ny kapital i en oppstartsfase, sier hun.

– Hvorfor har så få tatt i bruk ordningen?

– Jeg tror få selskaper har rukket å snu seg rundt etter at dette kom i fjor sommer. Vi har vært opptatt med andre tema, og må ut og snakke mer om ordningen, sier Høvding.

Ber om høyere tak

SGN Skis fikk fulltegnet en plan for å hente inn 3,3 millioner kroner i ny kapital på to uker. Den ferske ordningen gjelder bare for første 1,5 millioner kroner i ny kapital per år. Alle investorene blir ført opp på en liste basert på når man tegner seg i emisjonen, og plasseringen på listen kan avgjøre om man får fradrag eller ikke.

– På ett tidspunkt handler det om man sender inn papirene tidlig eller sent på dagen for hvorvidt man får fradrag eller ikke. En klar oppfordring til politikerne er at grensen bør settes høyere, så flere investorer kan dra nytte av det, sier Frimanslund.

På spørsmål om hvorfor grensen ble satt til 1,5 millioner kroner, svarer Høvding:

– Det var dette man fikk til i første omgang. Kapitaltilgangsutvalget nedsatt av Regjeringen har vært klar på at slike ordninger bør styrkes for å sikre gründerbedriftene mer kapital, sier hun.(Vilkår)