Tallene er ikke offisielt klare før 8. januar. Men sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd har på forespørsel fra NRK sett på ukestatistikkene og forventningene til desember. Han konkluderer med at summen ender på rundt 94 milliarder kroner, en økning på cirka 2,5 prosent fra i fjor.

– Dette blir tidenes år, konstaterer Dag Sørli, pressekontakt i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet har økt med rundt seks prosent, til 2,6 millioner tonn, ifølge Aandahls kalkyler. Lakseeksporten utgjør en stor del av totaltallet, men det er hovedsak villfisken, og særlig silden og torsken, som kan ta æren for veksten totalt sett.

– Totalt øker volumet av villfiskeksporten med rundt elleve prosent. For oppdrettsfisken er volumet omtrent som i fjor, sier Aandahl til NRK.(Vilkår)