Nedturen som rammet møbelkjeden Skeidar har gjort at styret måtte iverksette en finansiell restrukturering.

I fjor fikk konsernet et underskudd på 90 millioner kroner før skatt. Dette kommer på toppen av 98 millioner i underskudd året i forveien.

Teknisk sett var selskapet i brudd med lånebetingelsene. Derfor måtte eierne på banen.

Majoritetseier Martin Andresen måtte bruke sin egen pengebinge, selskapet Birkelunden investeringsselskap, til å gå inn med 55,2 millioner kroner i ansvarlig lån til Skeidar-konsernet. Andresen-familien eier vel 70 prosent av aksjene i Skeidar

Også den andre store Skeidar-eieren, Nye Ide Holding, har forpliktet seg til å gå inn med ansvarlig lån på 21 millioner. Bak Nye Ide Holding står XXL-gründer Øivind Tidemandsen og møbelhandler Arild Tvedt fra Stavanger.

– Den overordnede situasjonen er at vi har gjennomført en snuoperasjon som jeg nå mener er gjennomført. Hovedtrekket er at det er laget en ny grunnplattform i forretningsmodellen. Vi venter at det vil gi sorte tall i 2020, sier konsernsjef Rune Henriksen.

Flere ganger tidligere også har kjeden som er kontrollert av Andresen-familien vært i en presset situasjon, men så har de reist seg igjen.

Fusjonen mellom Skeidar og Living i 2012 ble til katastrofale tall, med 200 millioner i underskudd på to år. Året etter måtte eierne stille opp med nødlån på 35 millioner.

Den forrige snuoperasjonen var så vellykket at eierne kunne ta ut 30 millioner i utbytte i 2016. Men det skulle ikke gå mange år før Skeidar igjen ble presset.

Fikk med banken

De siste månedene har styret jobbet med den finansielle restruktureringen som skal styrke balansen og sikre driften fremover. Det var i den forbindelse at det ble inngått en forpliktende avtale med bankforbindelsen Nordea der som gjør at det totale bankengasjementet er fornyet ut første halvår 2021. Som ledd i denne avtalen måtte de to eiergrupperingene inn med 75 millioner kroner i ansvarlig lån.

Den finansielle restruktureringen skal bidra til at konsernet ikke kommer i brudd med lånevilkårene.

– Den finansielle situasjonen er vesentlig styrket, og nå kan vi møte det meste. Det er gjort en snuoperasjon der selskaper kraftig styrket.

Henriksen ønsker ikke å kommentere detaljene i den finansielle restruktureringen. Han mener det er gjort flere tiltak som vil bidra til at konsernet tjener penger igjen.

– Selskapets forretningsmodell er betydelig styrket noe som gjør at vi fremstår mer solid, og da dreier det seg ikke om låneopptak. Det er gjort restrukturering av et annet format. Det ene er kostnadsreduksjon på titalls millioner som har effekt på hele kjeden. Varelageret er dratt kraftig ned slik at det blir mindre kapitalbinding.

Klondyke

I selskapets årsrapport legges det ikke skjul på at covid 19-viruset utvilsomt vil påføre konsernet betydelige negative økonomiske effekter. I den første fasen handlet det om å kutte kostnader.

– Vi valgte en annen strategi og konsentrerte oss om å kutte kostnader. Vi stengte ikke varehusene, men vi reduserte åpningstidene og reduserte bemanningen gjennom permitteringer.

Bohus-sjef Arve Nymoen betraktet veksten etter gjenåpningen som en klondyke. Også Skeidar opplever nå at markedet har hentet seg inn igjen.

– Nå er det et sug i markedet. Nordmenn er hjemmekjære og er glade i å pusse opp og fornye hjemmet. Derfor er det nå en positiv underliggende utvikling.

Henriksen påpeker at kjeden også har positiv utvikling i netthandel etter lanseringen av nettbutikken i desember.

Vekst og fall i bransjen

Møbelbransjen har en periode slitt med lav vekst, men hentet seg inn igjen i fjor. Forklaringen har vært at konsumentene utsatte innkjøp blant annet på grunn av vintre med høye strømpriser. Nå kan pendelen ha snudd.

De tre store konkurrentene Ikea, Bohus og Jysk hadde alle vekst i fjor, mens Skeidar i praksis hadde nullvekst.

Skeidar har ti prosent av det norske møbelmarkedet, ifølge tall fra Virke. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.