Den berømte Brustad-bua, kalt opp etter tidligere statsråd Sylvia Brustads nåværende søndags-regler, risikerer nå å bli avløst av «Lae-sjappa».

Det er tidligere fylkesmann og byrådsleder i Oslo Erling Lae som har ledet utredningen om nye regler for søndagsåpning. Den offentlige utredningen ble overlevert kulturminister Linda Hofstad Helleland torsdag.

Opprydding

– I spennet mellom dem som ønsker full liberalisering som i nabolandene og andre som vil beholde dagens regler, har vi forsøkt å finne et kompromiss, sier Lae, som «helst ikke» ønsker at navnet «Lae-sjappa» fester seg.

– Målet har vært å skape like konkurransevilkår, dessuten å få til prinsipielle avklaringer for å hindre at ulike fylker og kommuner behandler like tilfeller forskjellig, sier Lae.

Ifølge sjefsutrederen har anstrengelsene for å forene representanter fra ansattes organisasjoner i LO, NHO, handelens organisasjon Virke og politikerne vært rimelig vellykkede.

– 11 av de 14 i utvalget stiller seg bak hovedanbefalingene, sier Erling Lae.

Forslagene

I dag har 600 mindre dagligvarebutikker, dessuten alle kiosker og bensinstasjoner, anledning til å holde søndagsåpent. Det samme gjelder hagesentre og souvenirbutikker og all slags handel på 156 «typiske turiststeder» i 106 kommuner.

Utvalget erkjenner at det ikke er stortingsflertall for full liberalisering av søndagshandelen.

Første og største endringsforslag blir derfor å øke arealgrensen fra 100 til 150 kvadratmeter.

– Det likestiller dagligvarebutikker og dagligvarehandel på bensinstasjon, som allerede har 150 kvadratmeter, sier Lae.

Utvalget vil videre la alle typer handel med lokaler opptil 150 kvadratmeter få drive fra klokken 12 til 19 på vanlige søndager, annen påske og pinsedag. Dagens store hagesentre risikerer derimot å måtte omstille. De skal underlegges samme størrelseskrav som andre.

– Det er ikke rimelig at Maxbo må holde stengt, mens Plantasjen ved siden av får holde åpent selv om de selger mange av de samme varene, sier Erling Lae.

Gruppen vil videre stramme inn turistunntakene noe, til bare å gjelde distriktene. Kulturdepartementet skal avgjøre og overvåke likebehandling. – Nå har seks av seks Hallingdalskommuner turistunntak. I Valdres med like mange hytter er det tre av seks, sier Lae.

Rema 1000 vil slutte med sperrebånd på søndager

LO-leder Hans Christian Gabrielsen kom allerede torsdag med advarsel mot store søndagsendringer. Han mener liberalisering truer familie- og fritidsliv og dessuten er dårlig likestillingspolitikk. LOs Trine Lise Sundnes har imidlertid støtten noe regeljustering som utvalgsmedlem.

Kulturminister Hofstad Helleland sender nå søndagsutredningen på høring før eventuelle forslag fremlegges for Stortinget.(Vilkår)

Styringsrenten holdes fortsatt uendret
Sentralbanksjef i Norges Bank Øystein Olsen offentliggjorde hovedstyrets rentebesluttning i dag
00:22
Publisert: