Kleskjeden Zara Norge som eies av den spanske klesgiganten Inditex hadde i fjor et negativt resultat før skattekostnad på 19,8 millioner kroner, viser selskapets årsregnskap. 

Året før endte resultatet på 3,9 millioner kroner.

Dekkes med overføring av egenkapital

Driftsresultatet ble på minus 18,2 millioner kroner, mot et overskudd på 4,9 millioner kroner året før.

Selskapet har fire forretninger som holder til i Oslo, Stavanger og Trondheim.

For regnskapsåret hadde selskapet et negativt årsresultat på 15,2 millioner kroner. 

«Det negative årsresultatet foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital», skriver Zara Norge-styret i årsrapporten.

Kleskjeden hadde i snitt 220 ansatte i fjor.

Fortsetter utviklingen i Norge

– Selskapet planlegger og fortsette utviklingen av sin virksomhet i Norge, ved å utnytte egnede muligheter til å åpne nye butikker på aktuelle steder i de største byene i Norge», skriver styret i rapporten. (Vilkår)

Halodi Robotics
Robotics har laget prototyper på menneskeroboter. Målet er at robotoen Eve skal fungere som hjemmerobot og gjøre de aller fleste oppgavene mennesker kan, typ husarbeid.
02:10
Publisert: