Bare en måned etter at Konkurransetilsynets etterforskere inntok Norgesgruppens lokaler på Skøyen, var politietterforskere på plass for å sikre beviser hos to ledere i Kjøpmannshuset. Det er dette selskapet som driver Spar og Joker.

Politiet hevder at de to har hatt kjennskap til omfattende kriminalitet som angivelig fikk utvikle seg blant kjøpmennene som senere hoppet av for å starte dagligvarekjeden Lime. Flere av de hovedtiltalte i Lime-saken drev i en årrekke butikker i Joker og Spar.

Nå har politiet valgt å ettergå to av sjefene i Norgesgruppens kjeder. Mandag ble to ledere i Kjøpmannshuset siktet for medvirkning til alvorlig arbeidslivskriminalitet. Grunnlaget for siktelsen er medvirkning til falsk forklaring til offentlig myndighet, medvirkning til dokumentforfalskning og hvitvasking.

Elden er ikke overrasket

Rollen til de to lederne har vært et tema i hovedsaken som gikk for retten i 2016. Flere av de 13 tiltalte har vært kritiske til de lederne og har anklaget dem for måten de skal ha ryddet opp på. Ett av ankepunktene var hvordan driften av butikkene ble videreført i andre navn.

Hovedtiltaltes forsvarer, John Christian Elden, er ikke overrasket over at politiet nå har tatt et steg mot lederne som er sentrale i kjededriften til Norgesgruppen.

– Ut fra forklaringene som er avgitt i straffesaken er det ikke unaturlig at politiet ser nærmere på Norgesgruppens rolle og egeninteresse i saken, påpeker Elden til DN.

Han påpeker at lederne har hatt flere roller.

– De er tidligere brukt som bevis og anmeldere opp mot noen av de siktede, men alt er ikke svart hvitt, sier Elden.

Politiadvokat Andreas Lund i Øst politidistrikt bekrefter at forklaringer gitt i tingrettssaken har foranlediget mandagens siktelse.

– Opplysninger som kom opp i hovedforhandlingene i 2016 har vært en del av denne etterforskningen. Både rollen til Kjøpmannshuset og disse to navnene har vært et tema i retten. Bakgrunnen for siktelsen er knyttet til deres involvering og kjennskap til spekteret av kriminalitet, sier Lund til DN.

Avviser anklagene

De to siktede lederne avviser straffskyld.

– De siktede stiller seg uforstående til at de har begått kriminelle handlinger. De har i flere år samarbeidet tett med politiet for å bidra til etterforskningen til Lime-saken. Dette vil de fortsette med for å besvare spørsmål politiet måtte ha, sier Kjøpmannshusets toppsjef Ole Christian Fjeldheim i en uttalelse formidlet av Norgesgruppens kommunikasjonsavdeling.

DN har stilt Norgesgruppen spørsmål om konsernet har strukket seg for langt i jakten på omsetning.

Fjeldheim fastholder at ikke kjeden kan lastes for de angivelige ulovlighetene.

– Anklagene som er fremsatt er alvorlige, og vi stiller oss uforstående til siktelsene. Kjøpmannshuset har ekskludert en rekke butikker etter at det er påvist vesentlige brudd på kjedemedlemskontrakten. I mange tilfeller har det vært krevende å dokumentere faktiske brudd på kjedemedlemskontrakten, slik at hevelse av kontrakten faktisk kan gjennomføres. De personene som nå er siktet, har stått sentralt i arbeidet med å ekskludere kjøpmenn for brudd på kjedemedlemskontrakter. Utover dette har vi ingen kommentarer nå, svarer Fjeldheim i en epost.

De siktede lederne har ikke fått oppnevnt forsvarere.

De to brødrene som er blitt utpekt som hovedmenn i etableringen av Lime-kjeden er i hovedsaken og i to etterfølgende saker tiltalt for omfattende menneskehandel, sosial dumping, skattesvik og andre former for økonomisk kriminalitet. I hovedsaken har ikke dommen falt.

Politiet står nå foran en større etterforskning i saken mot lederne.

– Vi prøver nå å få inn elektronisk dokumentasjon som viser hvor omfattende kjennskap de kan ha hatt, sier politiadvokat Lund.

Det var 9. september 2014 slo politiet til mot en rekke butikker i Lime-kjeden. 13 personer ble tiltalt i hovedsaken som gikk for retten i 2016.

– Etterforskningen av sakskomplekset har avdekket et bredt spekter av kriminalitet vi mener har generert ulovlig utbytte. Dette pågikk også i tiden før Lime-kjeden ble opprettet, allerede mens Hussain-brødrene drev Spar og Joker-butikker som lå under Kjøpmannshuset og Norgesgruppen, påpeker politiadvokaten.(Vilkår)

Slik styler du for å få mest for leiligheten din
Her er grepene interiørdesigneren gjør før visning.
01:32
Publisert: