Mange har de siste månedene ventet i stor spenning på Konurransetilsynets konklusjon.

I juli skrev DN at 1500 Gresvig-ansatte og ansatte i nærmere 100 franchisebutikker ventet i spenning på en avklaring. Konkurransetilsynet har allerede kommet med en utsettelse.

Tilsynet varsler nå at de vurderer å gripe inn mot sammenslåingen.

– Gresvig og Sport 1 vil etter en foretakssammenslutning bli den største aktøren i det norske markedet for salg av sportsutstyr. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at Gresvig og Sport1 er nære konkurrenter i markedene for salg av sportsutstyr, både nasjonalt og i en rekke lokale markeder, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

For få aktører

Både leverandører og konkurrenter har fryktet at den nye sportsgiganten vil få for stor markedsmakt, spesielt på mindre steder med liten konkurranse.

Konkurransetilsynet mener at det etter sammenslåingen vil være få aktører i sportsmarkedet.

– Vi frykter at kundene som etterspør franchisegiver- og grossisttjenester vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører. Redusert konkurranse vil kunne øke kostnadene eller redusere kvaliteten for bedrifter som etterspør slike tjenester, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

«Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet for salg av sportsutstyr til forbrukere bli ytterligere konsentrert. Etter Konkurransetilsynets foreløpige vurdering vil redusert konkurranse i markedet kunne gi et dårligere tilbud til forbrukerne, f.eks. gjennom høyere priser eller dårlige kvalitet», skriver Konkurransetilsynet i pressemeldingen.

Tilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

– Vil bruke tid på å gjennomgå

Gresvig-sjef Lars Kristian Lindberg henviser til Sport Holding som de siste månedene har hatt det overordnede ansvaret for planene om det nye sportskonsernet.

– Vi har mottatt varselet og vil nå bruke tid på å gjennomgå det for så å komme med en uttalelse. Det er et omfattende dokument vi har fått som vi må bruke tid på å gjennomgå, sier Petter Schouw-Hansen i Sport Holding.

Ny sportsgigant

Konkursen i sportskjeden Gresvig i februar har forrykket konkurransesituasjonen i sportsbransjen. Etter kort tid ble det klart at tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde sikret seg konkursboet sammen med en annen stor aktør i bransjen, Bjørn Rune Gjelstens Sport 1.

Den nye kongstanken var å samle de tidligere Gresvig-butikkene i samme konsern som Sport 1 gjennom det nyetablerte selskapet Sport Holding.

Allerede før konkursen var det klart at G-Sport og G-Max skulle legges ned som kjeder og bli omprofilert til Intersport.

Det nye sportskonsernet vil passere XXL og bli Norges største aktør innen sportsbransjen.

I kjølvannet av konkursen ble 36 av Gresvig-konsernets egeneide butikker nedlagt, mens 16 butikker var på en såkalt gul liste og satt under administrasjon av konkursboet.

41 butikker er allerede overdratt til de nye eierne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.