Orkla-eier Stein Erik Hagen vil ikke ha det på seg at det var han som først foreslo like innkjøpspriser for dagligvarekjedene og løp til politiske myndigheter.

Diskusjonen mellom Norgesgruppen og Orkla er de siste dagene blitt mer opphetet. Dette er en kommunikasjon som vanligvis utspiller seg i lukkede rom. I en fersk uttalelse ønsker de store leverandørene nå å forby omstridte rabatter som har vært vanlig i avtalene mellom leverandører og kjeder.

Men det var uttalelser fra Norgesgruppen som utløste den opphetede debatten. Landets største dagligvareaktør Norgesgruppen, med kjeder som Kiwi og Meny, gikk i DN torsdag hardt ut mot forslaget som kan bety at de må betale mer for dagligvarene.

Sjefen i Norgesgruppen hevdet at det var Orkla-toppen Stein Erik Hagen som flere ganger har fremmet forslaget om like innkjøpspriser for dagligvarekjedene.

– Vi registrerer at forslaget som er oppe nå har vært fremmet i flere omganger tidligere av Orklas styreleder Stein Erik Hagen, sa Norgesgruppens toppsjef Runar Hollevik til DN.

Orkla og Norgesgruppen er gigantene på hvert sitt nivå innen norsk dagligvare.

Styreleder og storeier i Orkla, Stein Erik Hagen, slår nå tilbake fra uttalelsene fra Hollevik.

– Dette medfører absolutt ikke riktighet, - noe herr Hollevik vet meget godt. Jeg har ikke fremmet forslag om å innføre like innkjøpspriser overfor myndighetene eller politiske partier, sier Hagen.

Konkurrentene Coop og Rema har i flere år hevdet at Norgesgruppen får langt bedre innkjøpsbetingelser hos de store leverandørene som Orkla. Mens Norgesgruppen nå har anlagt bred kamp mot forslaget om like innkjøpspriser.

– Vi har fått en del henvendelser blant annet fra det politiske miljøet at noen har løpt i gangene før oss, sa Hollevik.

Hagen, som hoppet over til leverandørindustrien etter å ha bygget formue gjennom sitt tidligere eierskap i dagligvarekjeden Rimi, sier han har hentet inspirasjon fra USA.

– Jeg har kun vært innom temaet for flere år tilbake i en drøftelse av hvorvidt den amerikanske Robinson-Patman Act fra 1936 mot prisdiskriminering kunne være relevant, da USA synes å ha et velfungerende dagligvaremarked med bredt sortiment og lave priser, påpeker Hagen.

Han legger ikke skjul på at han ikke har tro på forslaget.

– Jeg tror ikke det å innføre eksakt samme innkjøpspriser nødvendigvis er veien å gå for å eliminere prisdiskrimineringen i dagligvarebransjen. Pris mot ytelse er et viktig prinsipp. I dagens situasjon i Norge ønsker jeg selvsagt velkommen en utredning om tiltak som vil styrke konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Hagen mener at åpenhet om priser, rabatter og øvrige betingelser er en mer riktig vei å gå.

– Alle bør være interessert i et velfungerende marked, til beste for norske forbrukere.

Hevder konkurransen svekkes

Konkurransetilsynet er kritiske til forslaget om like innkjøpspriser fordi det kan gå utover forhandlingene mellom kjeder og leverandører.

– Vi synes at en regulering med krav om like priser er en veldig dårlig idé. Det er stor fare for at en slik regulering vil virke negativt inn på konkurransen, uttalte Magnus Gabrielsen som er avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet til DN.

Vil forby rabatter

Dagligvareleverandørenes forening (DLF), som blant annet representerer Orkla, har i flere år tatt til orde for en lov om god handelsskikk slik som Hjelmeng-utvalget tidligere har tatt til orde for.

DLF ønsker også et nytt tilsynsorgan som et nytt handelstilsyn for å håndheve loven. I sitt høringssvar tar interesseorganisasjonen til orde for å forby rabatter som ikke står i stil med motytelsens verdi.

Norgesgruppen er i flere år kritisert for sin avtalestruktur med leverandørene.

Det har tidligere vært spekulert i om myndighetene vil komme til å regulere bruk av såkalte hyllebonuser og kjøp av hylleplass. (Vilkår)

Noma 2.0 - Bli med bak kulissene på nye Noma
René Redzepi revolusjonerer restaurantverdenen.
02:54
Publisert: