Orklas storeier Stein Erik Hagen og datteren Caroline Hagen Kjos har de siste månedene deltatt i intense styremøter i Orkla hvor temaet har vært salg av Orklas andel av aluminiumsselskapet Sapa til Hydro. Hagen som styreleder og Hagen Kjos som varamedlem.