Historiens største massepermittering er i gang og de første konkursene som følge av koronapandemien vil komme om kort tid, mener Steinar J. Olsen, eier av turtøyprodusenten Stormberg.

– Regjeringen kan redde utsatte arbeidsplasser ved å gi kontantstøtte til næringslivet, men da må finansminister Jan Tore Sanner handle raskt, sier han.

Langt fra nok

For egen del er Olsen trygg på at Stormberg vil overleve takket være solid egenkapital bygget opp over flere år. Men svært mange bedrifter vil få problemer.

– Effekten av koronapandemien og den nødvendige nedstengningen av Norge regjeringen har gjennomført, er mer dramatisk for næringslivet enn mange er klar over. Virksomheter opplever at inntektsgrunnlaget har forsvunnet. Kostnadene påløper, men inntektsstrømmen er helt eller delvis borte. Mange virksomheter har ikke penger til å betale lønn eller andre løpende forpliktelser. Bedrifter opplever at underskudd blir større og større for hver dag koronapandemien pågår, skriver Olsen i en epost til DN.

Og han legger til at krisepakken regjeringen lanserte fredag er langt fra nok. Utsettelse av skatter og endring i permitteringsreglene vil bidra til noe bedring i likviditeten, men det bidrar ikke til å redusere bedriftenes underskudd, mener han.

– Noen virksomheter opplever allerede at egenkapitalen og pengene til å drive virksomheten er borte. Flere vil oppleve det samme de kommende dager, uker og måneder. Når virksomheten har negativ egenkapital eller ikke penger til å betale sine forpliktelser, er konkurs for de fleste neste steg. Uten kraftfulle strakstiltak for å støtte et norsk næringsliv i krise, vil koronaviruset kunne føre til flere konkurser enn dødsfall, skriver han.

Tilskudd i prosent av omsetning?

Steinar J. Olsen mener ett tiltak kan være at selskaper som opplever helt eller delvis inntektsbortfall som følge av koronapandemien, får krisetilskudd fra det offentlige tilsvarende en fast prosentandel av fjorårets omsetning.

Advokat Knut Ro: Dette er definisjonen på en konkurs
Video fra Dagens Næringsliv
03:20
Publisert:

– En annen mulighet er at det koronautsatte virksomheter innbetalte i merverdi- og arbeidsgiveravgift til staten for sist avgiftsperiode, tilbakebetales som krisetilskudd til virksomheten. På denne måten vil virksomheten få en tilbakebetaling som er tilpasset virksomhetens omsetning og lønnsutgifter før krisen inntraff, skriver han.

Rema-sjefen om hamstringen: – Dette er en veksttakt vi aldri har sett i vårt system før. Det setter hele verdikjeden på prøve dnPlus

– Selv med offensive krisetiltak vil mange bedrifter gå koronakonkurs og Norge vil oppleve sterk økning i arbeidsløshet, men vi vil kanskje kunne unngå massearbeidsledighet og et massivt konkursskred. Det er ikke myndighetenes oppgave å redde bedrifter som har tatt spesielt høy risiko eller gjennom lang tid før koronakrisen har drevet med underskudd, men det er myndighetenes ansvar å hjelpe næringslivet til å håndtere konsekvensene av at myndighetene har stengt ned deler av landet. Når inntektsgrunnlaget for næringslivet er borte, kan vi ikke tenke på samme måte som tidligere når det gjelder betaling av avgifter til staten. Pengestrømmen må under koronakrisen gå andre veien. Staten bør betale tilbake avgifter til bedriftene som krisetilskudd slik at flest mulig virksomheter overlever, mener Stormberg-eieren.

På spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få dersom pandemien varer til utpå høsten, svarer Olsen at «dette er ingen eksakt vitenskap, og trusselbildet endres fra dag til dag. Men dersom koronapandemien blir langvarig, er det håndterbart for næringslivet dersom myndighetene stiller opp og gir nødvendig pustehjelp til norske virksomheter. Dersom det ikke skjer, er jeg redd for at mange virksomheter og arbeidsplasser er radert bort lenge før høsten.»

Finansministeren: Vil komme mer

DN har forelagt finansministeren Stormberg-eierens uttalelser og konkrete forslag. Finansdepartementets kommunikasjonsavdeling formidler følgende skriftlige svar, som tidligere er sendt andre medier i forbindelse med andre saker:

– Vi forstår alvoret i situasjonen. Derfor varslet vi allerede da vi la frem strakstiltakene på fredag at det bare er en begynnelse. Regjeringen jobber på spreng med å få på plass flere tiltak. Det er viktig at vi ser helheten i tiltakene, at de er målrettet og at de passer til situasjonen. Men vi vet også at det haster. Derfor vil vi om svært kort tid komme tilbake med mer, og vi vil gjøre alt vi kan for at Norge kommer gjennom dette på best mulig måte, sier finansminister Jan Tore Sanner i uttalelsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.