Utenfor kjøpesenteret på Storo i Oslo brytes farget lys i skøyteisen og vanligvis spilles «feel good»-låter som jazzer opp stemningen. Serveringstilbudet er utvidet år etter år, og neste år får senteret Norges største kinosal på nabotomten.

Kjøpesentrene er i ferd med å innta en ny rolle, ifølge utbyggeren. Når de fornyer seg, blir det mer opplevelser og mindre pushing av varer.

– Nå handler det om å fylle sentrene med mer enn bare handelsvarer.