Varer som øl, mineralvann og iskrem kjøres i stor grad ut i butikkene på grossistenes egne biler, og flere produkter kan stå for tur.

Tradisjonelt har utkjøringen av melk vært en naturlig oppgave for meieriene. Tine ønsker ikke å gi fra seg melkeutkjøringen.