Våren 2017 kunne DN avdekke at Tines tidligere innkjøpsdirektør gjennom flere år hadde fått påspandert middager, klubbesøk og spa av kartonggiganten Tetra Pak. Den som hadde betalt for ytelsene var Tetra Paks norske toppsjef Tom Bjøre.

Allerede før DN publiserte dokumentaren Kartongkameratene, gikk Økokrim til aksjon på flere adresser. Begge ble siktet for grov korrupsjon, men begge avviste å ha gjort noe kritikkverdig.

Les dokumentaren i DN Magasinet: Kartongkameratene magasinetPlus

Da korrupsjonstiltalen ble tatt ut tidligere i år, erkjente Hårek Skotnes straffskyld for flere av forholdene som lå til grunn for tiltalen.

I løpet av de siste månedene har begge kommet med innrømmelser som gjør at den planlagte rettssaken som var berammet over fem uker, nå i stedet skal gå som en tilståelsessak.

Dette bekreftes av forsvareren til Skotnes, advokat Ann Johnsen.

– Skotnes har tidligere erkjent at han har mottatt ytelser som har gått ut over ordinær kundepleie, men har vært av den oppfatning at Økokrim i den opprinnelige tiltalen også hadde med beløp som var lovlig forretningsmessig representasjon, sier Johnsen i Fend advokatfirma.

30 reiser sammen

DN avdekket at de to hadde vært på 30 reiser sammen. Båttur, souvenirer, gaver og inngangsbilletter var blant utleggene DN dokumenterte gjennom reiseregninger.

Økokrim har hevdet at mange av ytelsene betalt av Tetra Pak ble holdt skjult for Skotnes' overordnede i Tine og manglet faglig begrunnelse.

Beløpene i den opprinnelige tiltalen skal nå være nedjustert, men tiltalen om grov korrupsjon står fast.

Skotnes og Bjøre har sammen vært på reise til Lisboa, Palma, Rio de Janeiro, Berlin og Madrid. Flere av turene som ble dekket av Tetra Pak ble ført som studiereiser.

– Økokrim har nå redusert tiltalen, og sakens omfang er dermed blitt begrenset. Ut over dette ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på detaljene i saken siden den skal behandles av Oslo tingrett i neste uke, påpeker Johnsen.

Ser frem til å legge saken bak seg

Økokrim har også hevdet at det samlede omfanget av bevertning, arrangementer og hotellopphold overgikk bransjestandarden.

Tom Bjøres forsvarer, Nadia Christina Hall i advokatfirmaet Elden, kommenterer tilståelsessaken på følgende måte:

– Bjøre har forklart seg om de faktiske forholdene tidlig på etterforskningsstadiet. Jeg ønsker ikke å gå inn på Bjøres forklaring. Det jeg kan opplyse om, er at Bjøre erkjenner at grensen for lovlig kundepleie er overtrådt og vil erkjenne straffskyld i henhold til tiltalen som nå er begrenset av Økokrim til å gjelde representasjonsutgifter på 200.000 kroner.

Bjøre har ventet i over halvannet år på iretteføringen.

– Bjøre ser nå frem til å forklare seg for retten, ta konsekvensen av det som er gjort og legge denne saken bak seg, sier forsvareren.

Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim ønsker ikke å kommentere saken før den kommer opp for retten.

Anklaget for lekkasjer

I tiltalen hevder Økokrim at ytelsene ble gitt for å påvirke Skotnes' utøvelse av stilling sentralt i Tine. Her hadde han stor innflytelse over det løpende forretningsforholdet til Tetra Pak.

Statsadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim har tidligere uttalt at det var en åpenbar fare for at Tetra Pak kunne oppnå betydelige økonomiske fordeler.

Tetra Paks store konkurrent, norskeide Elo Pak, har hevdet at det ble lekket sensitive opplysninger mellom de to korrupsjonssiktede lederne. Dette kom frem i forkant av en sivil rettssak som var berammet i Oslo tingrett.

Betalte millionbot

Tetra Pak bekreftet at de hadde hyppige reiser sammen, men i dokumentaren i DN hevdet selskapet at reisevirksomheten var velbegrunnet.

– Etter en gjennomgåelse av informasjonen du har oversendt, er vi trygge på at gode forretningsmessige grunner rettferdiggjorde all reisingen, sa en talsperson for selskapet.

Tetra Pak har vedtatt et forelegg på tre millioner kroner, men har ikke erkjent straffansvar.

Nå kommer kartongselskapet med følgende uttalelse:

Selv om mesteparten av representasjonsutleggene var legitime, fant vi ut gjennom vår interne gjennomgang at private utlegg urettmessig var ført som representasjonskostnader. Dette er i strid med selskapets retningslinjer. Derfor ble den tidligere ansatte i Tetra Pak Norge avskjediget.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Tidligere Rema-butikkeier: – Du er ikke kjøpmann lenger, men en slave
Vibecke Wiik får et sug i magen når hun nærmer seg butikken hun drev i tre år. Her forklarer hun hvorfor.
03:08
Publisert: