Politiet har i dag siktet to personer med ledende stillinger i Kjøpmannshuset, som er en del av Norgesgruppen, for medvirkning til falsk forklaring til offentlig myndighet, medvirkning til dokumentforfalskning og hvitvasking.

I Lime-saken og i to etterfølgende saker er to menn tiltalt for omfattende menneskehandel, sosial dumping, skattesvik og andre former for økonomisk kriminalitet.

Politiet hevder at de to siktede har hatt kjennskap til mye av den kriminaliteten som har pågått i tilknytning til butikkdriften over flere år.

Bevissikring

9. september 2014 slo politiet til mot en rekke butikker i Lime-kjeden.

Etterforskningen av sakskomplekset har ifølge politiet avdekket et bredt spekter av kriminalitet som har generert ulovlig utbytte. Dette pågikk også i tiden før Lime-kjeden ble opprettet, allerede mens Hussain-brødrene drev Spar og Joker-butikker som lå under Kjøpmannshuset og Norgesgruppen.

Norgesgruppen samarbeider med politiet om å hente ut nødvendig datamateriale.

– Arbeidslivskriminalitet er en stor utfordring for samfunnet og svært komplekst å etterforske. Vi tar dette på alvor, og prioriterer å etterforske denne typen saker. Vi vil også oppfordre aktører i næringslivet å være sitt ansvar bevisst. Det er alles ansvar å forsikre seg om at samarbeidspartnere driver lovlig. Ved å lukke øynene for dette kan fortsatt handel og samarbeid rammes av heleribestemmelsen i straffeloven, sier politiadvokat Andreas Lund.

De to siktede lederne avviser straffskyld.

– De siktede stiller seg uforstående til at de har begått kriminelle handlinger. De har i flere år samarbeidet tett med politiet for å bidra til etterforskningen til Lime-saken. Dette vil de fortsette med for å besvare spørsmål politiet måtte ha, sier Kjøpmannshusets toppsjef Ole Christian Fjeldheim i en uttalelse formidlet av Norgesgrupens kommunikasjonsavdeling.

De siktede har ikke fått oppnevnt forsvarere.(Vilkår)

Hva reklamen for forbrukslån forteller om hvem som er kundene
Den henvender seg ikke til formuende advokater, men foreldre som har dårlig samvittighet fordi de ikke har penger til å ta barna med på dyre ferier.
01:30
Publisert: