Investor Tor Olav Trøim (54) eier 96,6 prosent av aksjene i Vålerenga Fotball AS. 

Nå har han besluttet tvangsinnløsning av mindretallsaksjonærenes aksjer i Vålerenga Fotball AS, ifølge en melding i Brønnøysundregisteret.

Eierrettighetene til aksjene er nå overført til Trøim, ifølge meldingen.

- Bakgrunnen for beslutningen om å iverksette tvungen overføring av de resterende aksjene er udramatisk. Det skyldes blant annet ønske om å optimalisere driften av selskapet, effektivt kunne avholde generalforsamlinger og forestå kapitaltilførsel, skriver Trøims advokat Henrik Hareide Nilsen i Ro Sommernes Advokatfirma i en sms til Dagens Næringsliv. 

Seks øre per aksje

I henhold til aksjeloven skal tvangsutløseren gi minoritetsaksjonærene et tilbud om løsningssum.

Minoritetsaksjonærene er tilbudt et kontantvederlag på 0,06030 kroner per aksje, som gir en samlet kontant utløsningssum for mindretallsaksjonærene på 339 819,09 kroner, ifølge meldingen.

Innsigelser

 Aksjeeiere som enten avslår innløsningssummen eller gjør innsigelser gjeldende, vil motta betaling i samsvar med det som bestemmes av retten, ifølge meldingen.(Vilkår)