Den svenske klesgiganten Hennes&Mauritz viste i sommer få tegn til fallende kjøpekraft eller shoppevilje hos forbrukerne.

Konsernet la da frem et halvårsresultat der omsetningen endte på over 100 milliarder svenske kroner, mens bunnlinjen ble mer enn doblet.

Torsdag morgen la selskapet frem resultater for tredje kvartal i sitt avvikende regnskapsår, for perioden 1. juni til 31. august.

Av kvartalsrapporten går det frem at selskapet i kvartalet tok en engangskostnad på 2,1 milliarder svenske kroner knyttet til avviklingen av virksomheten i Russland. Selskapet meldte allerede i mars at det hadde satt den russiske virksomheten på pause som følge av invasjonen av Ukraina. Det ble da anslått at den totale kostnaden for avviklingen i Russland ville koste om lag to milliarder svenske kroner. Nå er altså fasiten klar.

– Tredje kvartal ble i stor grad preget av avgjørelsen om å avvikle virksomheten i Russland. Dette har hatt en betydelig effekt på inntektene og lønnsomheten, som forklarer halvparten av nedgangen i overskuddet sammenlignet med tredje kvartal i fjor, sier konsernsjef Helena Helmersson i rapporten.

Samtidig blir det i tredjekvartalsrapporten klart at de økte prisene har begynt å bite for klesgiganten.

H&M-aksjen faller over fem prosent i den tidlige handelen på Stockholm-børsen.

Kraftig fall

I en oppdatering tidligere i september meldte Hennes & Mauritz om en omsetning i kvartalet på 57,5 milliarder svenske kroner, en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i lokal valuta falt inntektene med fire prosent, gikk det frem av de foreløpige tallene.

I den endelige rapporten går det frem en omsetning på 57,5 milliarder svenske kroner, opp fra 55,6 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Naturlig nok blir både driftsresultatet og resultatet før skatt kraftig påvirket av engangskostnaden knyttet til Russland-exiten.

H&M skal spare to mrd. kroner årlig. Klesgiganten stengte sine butikker i Russland etter at krigen i Ukraina brøt ut.
H&M skal spare to mrd. kroner årlig. Klesgiganten stengte sine butikker i Russland etter at krigen i Ukraina brøt ut. (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/NTB)

I tredje kvartal fikk H&M et driftsresultat på 902 millioner kroner, ned fra over seks milliarder kroner i tredje kvartal 2021. Tar man vekk engangskostnaden ble driftsresultatet på rett i overkant av tre milliarder kroner, altså mer enn en halvering fra i fjor.

Resultatet etter skatt, ekskludert Russland-kostnaden, ble også mer enn halvert til 2,2 milliarder svenske kroner.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det har startet et kostandseffektiviseringsprogram som er ventet spare selskapet for rundt to milliarder svenske kroner i året. Den regnskapsmessige effekten av kostnadskuttene ventes å bli synlig i andre halvdel av 2023.

I tredje kvartal økte driftskostnadene med elleve prosent i svenske kroner, og seks prosent i lokale valutaer.

«De økte kostnadene kommer som følge av langsiktige initiativer som omhandler teknologi og leveranser, men også som følge av høyere energipriser og stigende kostnader knyttet til kundelevering», skriver H&M i rapporten.

Kursras

Hennes&Mauritz-aksjen har hatt det tøft på Stockholm-børsen så langt i år, og har falt rett over 40 prosent før åpning torsdag. De siste fem årene er aksjen ned nesten 50 prosent, og selskapet verdsettes i dag til om lag 154 milliarder svenske kroner på børs.

Konsernsjef Helmersson sier i rapporten at også andre faktorer enn Russland-avviklingen preget tredje kvartal. Hun påpeker at H&M, i likhet med andre i bransjen, hadde en svak start på perioden, før det så ble en bedring.

– Økte priser på råmaterialer og frakt, i tillegg til en sterkere dollar, førte til en betydelig oppgang i prisene på våre innkjøpsvarer. Generelt hadde disse faktorene en betydelig, negativ påvirkning på resultatet i tredje kvartal, sier hun.

Fordelt mellom regionene var det vest-Europa som stod for det største bidraget til omsetningen, med samlede inntekter på 17,8 milliarder svenske kroner. Norden bidro med 5,4 milliarder, mens nord- og sør-Amerika stod for rett over 13 milliarder.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.