Onsdag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye tall for temperaturen i norsk varehandel fra juli til august.

Den ferskeste utgaven av varehandelsindeksen, tidligere kjent som detaljomsetningsindeksen, viser nemlig en økning på 0,7 prosent i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i august – sett bort fra motorvogner.

– Det største bidraget til den samlede veksten kom denne måneden fra dagligvarebutikker. Selv om det ble oppgang denne måneden ligger fortsatt det sesongjusterte omsetningsvolumet til dagligvarebutikkene noe lavere enn før pandemien, sier Anders Falla Aas, rådgiver i SSB.

Tall fra konsumprisindeksen viser at prisene på matvarer falt med 1,1 prosent fra juli til august, men de er hele 10,3 prosent høyere enn for ett år siden, skriver SSB.

Ved siden av matvareprisene, dro salget av byggevarer opp varehandelsindeksen - men bortsatt fra disse var det bare mindre endringer i det sesongjusterte omsetningsvolumet, opplyser SSB.

SSB offentligjorde også tall for varekonsumet, altså innkjøpet av varer fra husholdningene. Varekonsumindeksen viste en sesongjustert økning fra juli på 1,3 prosent i august. Dette etter at konsumet falt 1,1 og 1,4 prosent i henholdsvis april og mai, lå flatt i juni og falt med 2,7 prosent i juli.

Var ventet fall

Økningen i varehandelsindeksen bryter dermed tendensen fra de siste utgavene. Fra juni til juli falt det sesongjusterte omsetningsvolumet 2,1 prosent, det kraftigste fallet siden desember 2021. Fallet var også større enn man hadde sett for seg på forhånd, og særlig nedgangen i salg av byggevarer dro ned varehandelsindeksen.

Til sammenligning var det ventet et noe mer beskjedent fall på 0,3 prosent i august ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Det ga også Norges Bank Regionalt nettverk-rapport for rundt to uker siden også indikasjoner på, ifølge sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Regionalt nettverk er en spørreundersøkelse gjennomført av Norges Bank, der flere hundre bedrifter og organisasjoner på tvers av landet blir spurt om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

– Bedriftene venter at aktiviteten vil falle gjennom høsten og vinteren. De tror sterk pris- og kostnadsvekstvekst og høyere renter vil dempe etterspørselen fremover, særlig fra husholdningene og oppdragsgivere i bygg- og anleggsnæringen, skrev Norges Bank.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, tror norsk økonomi er på vei inn i en resesjon.
Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, tror norsk økonomi er på vei inn i en resesjon. (Foto: Fartein Rudjord)

– Konsumenttillit på svært lave nivåer

Gonsholt Hov peker i en morgenrapport onsdag på at varehandelstallene er volatile, og altså kan endres mye fra måned til måned, men at uansett hva tallet for august måtte være, «er det klart at husholdningene nå rammes på bred front»:

– Et skarpt fall i kjøpekraften som følge av den solide prisoppgangen, samtidig som Norges Bank fortsetter å stramme til. Konsumenttilliten er på svært lave nivåer, og husholdningenes kjøpsplaner har stupt, skrev Gonsholt Hov

– Gitt utsiktene til videre renteoppgang fremover, holder vi fast ved forventningen om at konsumet vil rammes i stadig bredere grad, og at norsk økonomi er på vei inn i en resesjon, la han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.