Marita Guldhaug Eikenes står på kistelageret til Fonus begravelsesbyrå, hvor hun er daglig leder. Eikenes har lang fartstid i bransjen, og oppgir at de til tross for at vi er midt i en pandemi har merket en nedgang i antall dødsfall i år.

Statistikk hentet fra Statistisk sentralbyrå viser at antall dødsfall har sunket det siste halvåret. Det fører til færre oppdrag for begravelsesbyråene, som i tillegg har hatt økte utgifter og lavere omsetning.

– Kostnadene i bransjen har økt. Som andre har vi har måttet innføre strenge tiltak, både under stelling av den avdøde og ved seremoniene, sier Eikenes.

I mars og april måtte flere seremonier avlyses som følge av smittetiltak. Eikenes oppgir at det fortsatt er mange som ikke vil arrangere store seremonier med mange til stede.

– Det er flere som kun vil ha en stille stund med kisten. I 2019 var det kun tre–fire prosent av de pårørende som ikke vil ha en seremoni, nå er vi oppe i 12–15 prosent.

Eikenes sier at bransjen er vant til variasjoner i dødstallene, og kan ikke med sikkerhet uttale seg om det er nedgangen i dødsfall som påvirker dem direkte.

Marita Guldhaug Eikenes setter frem munnbind og briller til beskyttelse for dem som jobber der.
Marita Guldhaug Eikenes setter frem munnbind og briller til beskyttelse for dem som jobber der. (Foto: Per Thrana)

«Markant nedgang»

Som følge av redusert dødelighet og færre begravelsesseremonier har syv begravelsesbyråer fått innvilget til sammen nesten 200.000 kroner i kompensasjonsstøtte fra staten. Blant begravelsesbyråene som har fått støtte er Landes Begravelsesbyrå i Lyngdal.

– Vi fikk i våres en nedgang i omsetningen på nesten 40 prosent. Det er alltid litt variasjoner, men ikke en så markant nedgang som i år, sier Erik Lande, daglig leder og eier av Landes Begravelsesbyrå.

Selskapet har vært drevet av familien i rundt 60 år.

– Jeg har sjekket i vårt arkiv som går 40 år tilbake. Vi har aldri hatt så få begravelser i april som vi hadde i år. Da Norge nærmest ble stengt ned for å hindre koronasmitte, stoppet også spredningen av andre virus. Vi ønsker jo ikke at folk skal dø, men hjelpe de pårørende når noen faller bort, sier Lande.

Jeg har sjekket i vårt arkiv som går 40 år tilbake. Vi har aldri hatt så få begravelser i april som vi hadde i år
Erik Lande, Landes Begravelsesbyrå

Selskapet har fått 31.718 kroner i kompensasjonsstøtte.

Lande opplyser at byrået, som dekker områdene Lyngdal, Flekkefjord, Mandal og Farsund, i gjennomsnitt har rundt 350 begravelser i året.

– I år kan antallet bli rundt 300 begravelser.

Færre dør under epidemien

Mens koronaepidemien har ført til over 650.000 døde i verden, har tiltakene mot epidemien i Norge ført til færre dødsfall.

Sammenlignet med de siste fem årene har antall dødsfall i Norge blitt redusert med 3,5 prosent fra uke 1 til og med uke 28. Totalt døde 21.579 personer i denne perioden i år. Det er en nedgang på 872 dødsfall sammenlignet med snittet i de siste årene. I fjor døde totalt 40.684 personer i Norge.

Det er særlig sterk nedgang i antall dødsfall blant eldre kvinner.

Johanne Sundby er professor i samfunnsmedisin og global helse på UiO, og forklarer den reduserte dødeligheten med livsstilsendringene mange har gjort under koronapandemien. Det at flere kvinner har overlevd enn menn kan ha flere årsaker, sier hun.

Hun påpeker at kvinner oppsøker legehjelp oftere enn menn, og er generelt flinkere til å ta vare på egen helse og å forebygge sykdommer. Forskjellene mellom kjønnene kan ha blitt forsterket under pandemien.

– De siste månedene har alle tatt bedre vare på seg selv, men kvinner har kanskje vært ekstra påpasselig med å følge smitteråd. Det har en effekt på leveutsikter og dødelighet generelt, utover korona, sier Sundby.

Hun understreker også at nedgangen i antall dødsfall kan ha noe å gjøre med at mange har levd roligere og med en mindre stressende hverdag.

«I en særstilling»

Bransjedirektør Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd peker på at de siste årene har antall dødsfall i Norge vært på et stabilt nivå i overkant av 40.000 i året.

– Det som er spesielt nå er at til tross for at vi er i situasjon med en epidemi er det færre dødsfall i Norge enn normalt. Årsaken til det skyldes blant annet strenge hygieneregler som igjen har resultert i at antall som har dødd av influensa er lavere enn vanlig, sier Hammersmark.

Virke Gravferd er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge og håndterer rundt 90 prosent av de årlige dødsfallene i landet. Totalt er det rundt 350 begravelsesbyråer i Norge. Den norske gravferdsbransjen omsetter for rundt 1,5 milliarder kroner.

– Vi er i en særstilling sammenlignet med andre land og har fått litt rare konstellasjoner når begravelsesbyråene har en nedgang i omsetningen, sier Hammersmark.

Han peker på at koronaepidemien har ført til strenge restriksjoner.

– Enkelte steder har man stengt kapeller for seremonier og flere pårørende har valgt å kutte ut seremoniene. Det har ført til omsetningsnedgang for mange byråer.

Hammersmark understreker at nedgangen i antall dødsfall hittil i år er innenfor det han mener er normale svingninger.

Mottok kontantstøtte

Daglig leder i Verd Begravelse Henrik Tveter fryktet det verste da de så bilder fra Italia i mars. Realiteten i Norge viste seg å bli en helt annen. Verd Begravelse søkte i mars om kompensasjon for tapt omsetning for mars måned, og mottok et beløp på 36.000 kroner.

– Mange av kundene turte ikke å arrangere begravelse på vanlig vis og droppet seremoni. Hos oss senker dette prisen med 60–70 prosent, sier Tveter.

Tveter presiserer at det for Verd Begravelse ikke har vært utslagsgivende at antall dødsfall har sunket i Norge.

– Vi er et to år gammelt selskap i vekst, og har hele tiden hatt en økning i antall begravelser vi har arrangert. Det kan jo hende at vi hadde hatt mer å gjøre hvis det ikke hadde vært for koronakrisen, sier Tveter.

Daglig leder i Verd Begravelse Henrik Tveter utenfor lokalene på Hasle i Oslo.
Daglig leder i Verd Begravelse Henrik Tveter utenfor lokalene på Hasle i Oslo. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

Både Tveter i Verd og Marita Eikenes i Fonus påpeker at det å ha hatt en nedgang i antall dødsfall gjennom pandemien så langt er en bragd.

– Det er jo kjempeflott at vi har greid dette, understreker Eikenes.

Hun er spent på hvordan fremtiden blir for bransjen.

– Det blir spennende å se hvordan det blir fremover og om en norsk tradisjon med begravelsesseremonier er blitt endret. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.