Mestergruppen, som er eid av Andresen-familiens investeringsselskap Ferd, kjøper seg opp til 80 prosent i XL-bygg i Sverige.

XL-bygg er en av de største byggevarekjedene i Sverige med en butikkomsetning på nærmere åtte milliarder norske kroner i 2018. Fra før av har Mestergruppen over ti milliarder kroner i butikkomsetning i Norge. Konsernet eier også kjeden XL-bygg i Norge.

Det norske og svenske byggevaremarkedet har flere likhetstrekk, blant annet at begge markedene er inne i en kraftig konsolidering. Det har ikke bare ført til at flere mindre og mellomstore aktører er kjøpt opp, men også til skiftende allianser.

XL-bygg i Sverige er medlemseid.

– XL-bygg har vært en av de ledende aktørene i Sverige med rundt 130 butikker. De siste årene har kjeden derimot mistet flere medlemmer og blitt en god del mindre. Den medlemseide kjedemodellen er under press, sier Håkon G. Kristiansen som er strategidirektør i Mestergruppen.

Størst i Norge og Sverige

Salget ble endelig avgjort på en generalforsamling mandag. Helt frem til møtet var det knyttet spenning til om medlemmene ville komme med sin endelige godkjennelse av salget.

– For Mestergruppen er dette veldig spennende fordi vi nå kommer inn i et stort, nytt marked. Vi blir nå den største aktøren i Norge og Sverige med over 16 milliarder i butikkomsetning, sier Kristiansen.

Selv om Mestergruppen nå blir majoritetseier av kjeden, så blir kjøpmennene med videre som medeiere.

– Den medlemseide kjedemodellen er en modell som historisk har fungert godt for medlemmene, men for å henge med i utviklingen kreves kapital og ressurser. Dette er noe Mestergruppen besitter, sier Mikkel Sandvik som er konsernsjef i Mestergruppen.

De siste årene har blant annet Byggmakker valgt å kjøpe opp tilknyttede forhandlere som tidligere sto på egne ben. Også i flere andre bransjer har handelen gått mer i retning av filialkjeder der butikkene eies av kjeden, og ikke av kjøpmenn.

Kristiansen sier at Mestergruppen ikke har til intensjon å kjøpe opp butikkene som drives av lokale kjøpmenn.

– Vi tror at modellen der kjøpmennene eier og driver egne butikker gir en stor og positiv drivkraft. I noen tilfeller der det er mulighet for å vokse, og eieren ikke har kapital, så kan det være mest fornuftig at kjeden overtar, sier strategidirektøren i Mestergruppen.

Satser på flere kjeder

De siste årene har Ferd-eide Mestergruppen gjort flere oppkjøp som gjør konsernet til en av landets største innen byggevare og ferdighus.

Oppkjøpene har ført til at en rekke byggevarekjeder har fått samme eiere.

Mestergruppen eier både byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, Ski Bygg og XL-bygg med til sammen rundt 230 byggevareutsalg over hele Norge, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus med mer enn 280 medlemsbedrifter.

Til tross for at flere kjeder nå har samme eier, så har Mestergruppen valgt ikke å rendyrke alt i en og samlet kjede.

– En stor kjede er noe vi har vurdert, men vi har i stedet valgt å satse på flere kjedekonsepter. Noen butikker har valgt å gå fra Byggeriet til Byggtorget som er sterke i privatsegmentet og til XL-bygg som er sterke i proffsegmentet. Dette synes vi er fornuftig ut fra profil og geografi, sier kategoridirektør Tore Aasen.

Opprinnelig var det Byggeriet som var byggevarekjeden til Mestergruppen.

Tidligere i år kjøpte Mestergruppen Ski bygg med en omsetning på 700 millioner kroner.

– Det er liten grunn til å tro at markedet er ferdig konsolidert. Selv om det blir mindre potensial igjen etter hvert oppkjøp, så er det fortsatt muligheter, sier Aasen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.