I en melding opplyser XXL at selskapet vil gjennomføre en rettet emisjon på rundt 400 millioner kroner for å styrke selskapets balanse.

Emisjonene er støttet av de største aksjonærene; Øyvind Tidemandsens Dolphin Management, Altor, Ferd, Odin-fondene og Arctic-fondene.

Emisjonskursen vil være på 15 kroner, mens aksjekursen før meldingen var på 21,82 kroner.

En reparasjonsemisjon vil også bli gjort, på 100 millioner kroner. Det totale beløpet kan dermed komme opp i 500 millioner kroner. Kapitalinnhentingen gjøres for å styrke den finansielle balansen i selskapet.

Aksjen faller over 15 prosent, og aksjen handles nå til 18,1 kroner.

XXL-gründer og nåværende styreleder Øivind Tidemandsen opplyser at kriseemisjonen er et grep for å ikke komme i brudd med lånebetingelsene.

– Den rettede emisjonen skjer fordi vi har fått ferdig det preliminære regnskapet for tredje kvartal. De er dårligere enn vi hadde forventninger til. Da har vi sett på konsekvensene av svakere kvartalstall, sier han til DN.

Ny styreleder

Etter emisjonen vil Altor bli den største eieren i XXL. Det er derfor foreslått at Hugo Maurstad er blir ny styreleder. Den posisjonen har nå XXL-gründer Øivind Tidemandsen. Han vil fortsette som styremedlem. Hugo Maurstad er toppsjefen i oppkjøpfondet Altor.

Samtidig som selskapet varsler emisjon, melder de om dårlige resultater i tredje kvartal. I meldingen varsler XXL at selskapet ser en omsetning på 2,47 milliarder kroner i tredje kvartal, med en bruttomargin på 37 prosent og et driftsresultat før avskrivninger og skatt (ebitda) på 130–135 millioner kroner, ekskludert IFRS-effekter.

Analytikerne ventet på forhånd en ebitda på 180 millioner kroner.

– Vi har sett på forventningene og velger å gjøre det sikre fremfor det usikre. Derfor styrker vi egenkapitalen, sier Tidemandsen.

Den viktigste forklaringen til resultatfallet, er salgsnedgang og påfølgende resultatfall spesielt i det norske markedet.

– Det er en jobb å gjøre med inntjeningen. Vi har vokst fort og mye. Det har gått utover kvaliteten. Markedet i Norge er tungt, men det har også vært mange negative presseoppslag. Det er grunn til å tro at det ikke hjelper på salget, sier den nåværende styrelederen.

Før emisjonen vil XXL ha en netto gjeld på rundt 1,87 milliarder kroner, fremgår det. Netto gjeld/ebitda vil være rett under lånebetingelsen på 4,25-gangen.

«Alternativet var resultatvarsel»

XXL-gründeren legger ikke skjul på at det var surt å måtte foreta en ny emisjon som umiddelbart førte til børsfall. Alternativet var likevel verre.

– Alternativet ville være et resultatvarsel uten en garantert emisjon. Da ville aksjekursen fått et hikk som ble minst like stort som det vi har emittert på, sier Tidemandsen.

For Tidemandsen medførte børsfallet alene et tap på 120 millioner kroner for hans selskap. Han vil selv bli vannet ut i den rettede emisjonen.

– Jeg skulle gjerne vært med mer, men jeg har begrenset mulighet til det. Jeg er med så mye jeg kan bidra.

Odin, Ferd og Arctic beholder sin eierandel etter emisjonen. Altor garanterer for at emisjonen blir fulltegnet.

Svak utvikling

Da den store krisen var et faktum like før jul i fjor, ble det klart at XXL ville få midlertidige lettelser i lånebetingelsene for å komme på riktig kjøl. Etter hvert som krisen har vedvart, var det skapt tvil om XXL ville oppfylle forpliktelsene gjennom fjerde kvartal og inn i det nye året.

Flere eksperter har stilt spørsmål om XXL vil klare å oppfylle lånebetingelsene i lys av den svake utviklingen.

– Det er ikke likviditeten som er problemet, for den er bra, men det er for høy gjeldsgrad som er problemet, sier Tidemandsen.

Sportsutstyrskjeden leverte et resultat før skatt på 58 millioner kroner i andre kvartal. Dette var en halvering fra et overskudd før skatt på 120 millioner kroner i samme kvartal året før. I første kvartal leverte XXL et tap på 23 millioner kroner før skatt. Etter tirsdagens kraftige fall på børsen har aksjen mer enn halvert seg i verdi på ett år. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.