Forbrukerombudet slo ned på bruken av ikke reelle før-priser i fire ulike kampanjer. XXL fastholdt at sin side at prisene var reelle.

Partene var blant annet uenige om tilbud forbeholdt medlemmer av kundeklubben skulle telle som før-priser.

– Vi fikk et varsel om bot fra Forbrukerombudet, men vi mente at vedtaket var basert på feil rettsgrunnlag. Derfor tok vi saken videre til Markedsrådet og vant frem, sier XXL-sjef Fredrik Steenbuch.

XXL mente at de i praksis aldri vil kunne annonsere med avslag hvis vedtaket ble stående, men nå har altså Markedsrådet som er klageorganet til Forbrukerombudet omgjort beslutningen. Markedsrådet kom til at vedtaket måtte anses ugyldig på grunn av feil rettsanvendelse og opphevet det.

– Nå slipper vi boten og får dekket 140.000 kroner i saksomkostninger.

XXL-sjefen synes det var greit å få saken prøvet på et høyere nivå.

– Dette er en helt fair sak å være uenig i, sier Steenbuch.(Vilkår)

Han har fått 1,3 tonn reklame i posten
Roger Pihl får mindre reklame i posten, men stadig mer enn man skulle tro.
01:19
Publisert: