I et brev sendt i slutten av februar, forlangte Forbrukertilsynet at XXL skulle endre sin markedsføring av den store lagertømmingen sportskjeden har satt i gang.

Med utsagn som «Tusenvis av varer må ut!», «Lageret er stappfullt» og « … nå har du muligheten til å sikre deg det du trenger for en ekstra lav pris» mener Forbrukertilsynet at markedsføringen er egnet til å gi forbrukerne inntrykk av at kampanjevarene har nedsatte priser sammenlignet det de kostet før, og at kampanjen er å regne som salgsmarkedsføring.

Ettersom de aller fleste varene i XXLs lagertømming mangler førpriser, mener Forbrukertilsynet at kampanjen er lovstridig.

XXL uenig

Sportskjeden føyer seg ikke uten videre etter Forbrukertilsynets krav. I et åtte sider langt svarbrev signert advokat Heidi Jorkjend fra Thomessen, avviser sportskjeden at kampanjen er å regne for markedsføring for et salg, og fastholder at det er markedsføring for et lagersalg.

Nyanseforskjellen er helt vesentlig:

Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet jobber nå med å gjennomgå XXLs svar.
Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet jobber nå med å gjennomgå XXLs svar. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Vi har tatt utgangspunkt i tilsynets egen veiledning om prismarkedsføring. Der fremkommer det at når man bruker begreper som lagersalg og lignende, så er kravet at prisene er spesielt lave i forhold til like eller sammenlignende varer. Da kreves det ikke at man oppgir førpriser, sier Jorkjend.

Advokaten sier fraværet av førpriser er et bevisst valg fra kjedens side, ut fra et forsiktighetsprinsipp.

– Dette er varer XXL ikke har greid å selge i tilstrekkelig antall, og i svært mange tilfeller er det vanskelig å beregne førpris. Dette også fordi det er uklart hvilke krav Forbrukertilsynet stiller til hvilke priser man kan oppgi. XXL ønsker ikke å oppgi førpriser som vi ikke er helt sikre på om er reelle, sier Jorkjend.

Viser til utdrag

Forbrukertilsynet har mottatt XXLs svarbrev og er i ferd med å gjennomgå det.

– Vi forstår deres argument som at de ikke har satt ned prisene, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

Han viser til et utdrag fra sportskjedens svarbrev, der de diskuterer en tidligere nevnt linje fra kampanjens nettsider: « … nå har du muligheten til å sikre deg det du trenger for en ekstra lav pris». I svarbrevet skriver advokat Jorkjend at sportskjeden ikke er enig i at utsagnet over faller under definisjonen av salgsmarkedsføring, noe som ville utløst kravet om førpris.

«En naturlig språklig forståelse av dette utsagnet tilsier ikke at varene i lagertømmingen er nedsatt sammenlignet med egen førpris, slik Forbrukertilsynet synes å legge til grunn,» skriver advokaten.

– I vårt brev hadde vi motsatt konklusjon. Vår vurdering er at denne kampanjen er lovstridig. Vi mener at når man gir inntrykk av at prisene er satt ned, så må de være satt ned, og man må oppgi førpris, sier Gjedrem.

Ingen tvil om lave priser

XXL avviser Forbrukertilsynets tolkning av deres brev.

– Poenget med dette løsrevne utdraget er at heller ikke denne typen begreper underbygger at det er salgsmarkedsføring. Denne setningen sier ingenting om de konkrete prisene. At de er lave er det ingen tvil om, sier sportskjedens advokat.

Partene møttes fredag forrige uke i forbindelse med XXLs svar. Nå avventer de Forbrukertilsynets reaksjon.

– Dette vil vi jobbe videre med, og så får vi se hvilke tiltak som er aktuelle. Vanlig saksgang er at vi i første rekke prøver å få selskapet til å innrette seg, før andre tiltak eventuelt blir aktuelle, men det stadiet er vi ikke på nå, sier Gjedrem i forbrukertilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.