Arbeidsledigheten i Norge var på 102.000 personer i november i fjor, ifølge SSBs Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som ble offentliggjort onsdag. Det tilsvarer en ledighetsrate på 3,7 prosent - uendret fra fjorårets tredjekvartal og en liten nedgang fra oktober.

Samtidig viste Konjunkturbarometeret fra SSB at industriproduksjonen stagnerte mot slutten av 2014, mye på grunn av redusert ordretilgang og fallende ordrebeholdning i oljeleverandørindustrien.

Produksjonen falt markert både innenfor bygging av skip og plattformer og maskininnstallasjon- og reparasjon. Slik sett kunne den uendrede arbeidsledigheten oppleves som et slags lyspunkt. Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mente onsdag at arbeidsmarkedstallene vitnet om et robust arbeidsmarked.

Det er ikke seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets helt enig i.

- Gitt denne utviklingen i industrien, er det antakelig liten grunn til å juble over bedringen i AKU-ledigheten i november, skriver hun i morgenrapporten torsdag.

Kun midlertidig

Due-Andresen peker på at Norges Bank har lagt til grunn at ledigheten målt ved AKU i snitt skal være på 3,75 prosent i år.

- Og der er vi altså allerede.

Handelsbanken-økonomen mener derfor at bedringen i ledigheten kom som følge av at sysselsettingsveksten tok seg godt opp etter å ha falt flere måneder på rad.

- Men gitt utviklingen i norsk økonomi, mener vi denne bedringen i sysselsettingen med stor sannsynlighet er midlertidig.

VENTER NAV-TALL: Sjeføkonom Erik Bruce i Nordea Markets. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN
VENTER NAV-TALL: Sjeføkonom Erik Bruce i Nordea Markets. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Venter på NAV-tall

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets er også avventende i forhold til arbeidsledighetstallene fra AKU.

- Vi stoler ikke på AKU, skriver han i morgenrapporten.

Både Bruce og Norges Bank venter i stedet på ferske ledighetstall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), som fremlegges fredag.

- Man skal ikke tro på månedlige endringer i AKU. Ser vi gjennom den kortsiktige støyen kan AKU-tallene tyde på at ledigheten har steget noe gjennom 2014. Det er i kontrast til registret ledighet som viser en svak nedgang når vi tar med de på tiltak, skriver han i morgenrapporten.

Meglerhuset mente en stund at forskjellen kunne forklares ved at studenter sliter litt mer med å finne deltidsjobb ved siden av studien, men ledigheten blant personer med studier som viktigste beskjeftigelse falt.

- Uansett det er registret ledighet som teller, skriver Bruce.

LES OGSÅ: Kutter fastrenten for tredje gang i januar

- Jeg er overrasket over styrken i det som skjer (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.