I forrige uke dukket Haudemann-Andersens heleide investeringsselskap Datum opp som en av storaksjonærene i prosjekt- og eiendomsbanken Pareto Bank.

Forrige uke sto Datum oppført med nesten to prosent av aksjene i banken og som bankens niende største aksjonær. Denne uken står Haudemann-Andersens selskap oppført med 335.996 flere aksjer i eiendomsbanken, og er dermed den sjette største aksjonæren i banken.

Basert på forrige ukes snittkurs kjøpte Haudemann-Andersen og hans selskap de nye aksjene for omlag 13,6 millioner kroner.

Største aksjonær i Pareto Bank er Pareto as, selskapet som i dag er heleiet av Svein Støle, og hovedaksjonær i Pareto-gruppen. Andre kjente investorer er Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier og Arne Fredlys Apollo Asset Ltd. Begge selskapene står oppført som henholdsvis nummer 14 og 15 over Pareto Bank sine største auksjonærer.

Forvalter Martin Mølsæter og First-fondene gjør derimot det motsatte og selger 75.000 aksjer for tre millioner kroner i banken gjennom fondet First Generator. Fondet står oppført som det syvende største aksjonæren i Pareto Bank.

Få poster

Ved årsskiftet hadde Haudemann-Andersen hele 508 millioner kroner plassert på konto i bank, av totalt 1,6 milliarder av systemets egenkapital. Det utgjør en tredjedel av formuen.

Les også:Har kruttet tørt

I mars solgte Haudemann-Andersen flere av Norwegian-aksjene sine for mer enn 100 millioner kroner.

Jan Haudemann-Andersen har aksjer i et knippe selskaper på Oslo Børs. Den største satsingen er jernbaneentreprenøren NRC Group, der hans investeringsselskap Datum sitter med aksjer til en verdi av nær 310 millioner kroner.

Han har også aksjer i blant andre Techstep, MPC Container Ships, NextGenTel og det nylig børsnoterte mikrolagerselskapet Self Storage Group, et selskap der Øystein Stray Spetalen er blant de største aksjonærene. Haudemann-Andersen sitter også på aksjer i bioteknologiselskapet Bergenbio.

Jan Haudemann-Andersen tjente totalt 81,1 millioner kroner gjennom de heleide investeringsselskapene Datum, Trojan og Datum Invest i fjor, en nedgang på 373 millioner i 2015.

Satser på aksjer i bank

I 2015 gikk Datum 328 millioner kroner i pluss. En viktig forklaring på overskuddet var salg av aksjer i oljeselskapet PA Resources. I juni i fjor uttalte Haudemann-Andersen at han hadde vanskeligheter med å vurdere hvilken retning børsen skulle gå etter flere år med opptur.

– Vi er alltid usikre på makrobildet, sa Haudemann-Andersen til DN i da og understreket at han fortsatt trodde på olje og råvarer.

Nå har han altså valgt å kjøpe aksjer i Pareto Bank. I tredje kvartal hadde banken renteinntekter på 138,7 millioner, mot 108 millioner kroner i samme periode i fjor.(Vilkår)