I fjorårets forhandlinger om statsbudsjettet ble de borgerlige partiene enige om å øke minstepensjonen til enslige med 4.000 kroner i året.

– Enslige minstepensjonister har i dag en inntekt på 179.748 kroner. Det er langt under EUs fattigdomsgrense. De betaler heller ikke skatt og nyter dermed ikke godt av skattelettelsene som statsbudsjettet gir andre grupper, sier KrFs finanspolitiske talsperson Hans Olav Syversen til NTB.

– Løftebrudd

De nye beløpsgrensene trer i kraft 1. september, men ikke alle får nyte godt av påplussingen. En gruppe på mellom 10.000 og 15.000 faller utenom fordi de har en mindre tilleggspensjon fra før.

– Vi oppfatter dette som et rent løftebrudd. Vi er veldig overrasket, siden regjeringen var så bastant på at nå skal alle få 4.000 kroner mer i minstepensjon, sa Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen til Aftenposten tidligere denne måneden.

– Jeg har forståelse for at Pensjonistforbundet også kjemper for dem med tilleggspensjon, men formålet vårt denne gang var å løfte dem som kun lever på minstepensjon, repliserer Syversen.

Han viser til at gruppen på mellom 10.000 og 15.000 enslige alderspensjonister som i dag har offentlig tjenestepensjon i tillegg til folketrygden, har en samlet pensjon som overstiger minstenivået og sånn sett ikke er «minstepensjonister» i ordets vanlige forstand.

– Alle får mer

Syversen mener KrF har hovedæren for at minstepensjonen til enslige alderspensjonister nå settes opp.

– Vi er veldig glade for at vi fikk inn dette i statsbudsjettet. Regjeringen hadde jo allerede foreslått å redusere avkortingen for gifte og samboende pensjonister, men de som helt klart har dårligst råd, er de enslige minstepensjonistene. Ikke siden 2008 har denne gruppen fått et eget inntektsløft, sier han.

Et lite pensjonsløft blir det også på dem som i dag har en pensjon som overstiger minste pensjonsnivå høy sats med inntil 4.000 kroner.

De får en økning i folketrygdpensjonen på inntil 3.999 kroner og kommer dermed opp på samme nivå som de 70.000 minstepensjonistene. Det dreier seg om rundt 10.000 personer.

– Dermed kan vi si at rundt 80.000 enslige minstepensjonister får mer å rutte med fra neste måned av, sier Syversen.

Den nye satsen for enslige minstepensjonister vil nå utgjøre 183.748 kroner i året. (©NTB)

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.