- Reiser alvorlige spørsmål om interessekonflikter

- Det skal ikke være mulig å oppnå slike gevinster i et velfungerende marked, sier professor i rettsvitenskap på BI, Morten Kinander om Arctic-toppenes private gevinster.

Publisert: Oppdatert:

Morten Kinander, professor i rettsvitenskap på BI.
Morten Kinander, professor i rettsvitenskap på BI. (Foto: BI)