Det sa formannen i Vin- og Brennevinleverandørenes Forening (VBF) Pål Atle Skjervengen i Olso Tingrett.

- Etter at denne saken sprakk i media har vi ikke kunnet ha en normal kommunikasjon med polansatte. Alt på grunn av Ekjord. Vi har hatt en omfattende og dyr granskning som førte til ekstrakontingent for våre medlemmer. Og det har vært et negativt fokus på bransjen, fortsatte Pål Atle Skjervengen.

Frarådet erstatningssak
Han kunne også fortelle at flere andre importører av vin og brennevin har hatt lyst til å gå til erstatningssøksmål mot Ekjord, men at VBF har anbefalt medlemmene ikke å gjøre det da man trolig ikke ville vinne frem med et slikt krav.

På spørsmål om salg av vin uten kvittering slik Ekjord har gjort var vanlig i bransjen svarte Skjervengen at han har vært i vinbransjen siden 1996 og at han i løpet av disse årene aldri har opplevd at noen selger til Horeca-markedet (hoteller, restauranter og catering) uten kvittering.

- Det er motsatt. Man stiller sterke krav til Horeca-kundene som bankgarantier og så videre. Det er tross alt svært mange konkurser i bransjen. Det er rett og slett en grov insinuasjon å hevde at dette er vanlig. Er det noen som kjøper uten kvittering må det være fordi de har svart omsetning. Det er tross alt ikke uvanlig i restaurantbransjen, sa Skjervengen.

Markedshemmende
På spørsmål om såkalte støttekjøp for å bevare en vin inne på den vanlige basislisten fortalte han at det tidligere var ulike oppfatninger om dette i bransjen. Hans personlige mening er at støttekjøp var markedshemmende. Man opprettholdt en listeføring mot markedets vilje.

På spørsmål ikke VBFs egen granskningsrapport viste at det var også andre som drev med støttekjøp, faktisk på opp til 8000 flasker, svarte Pål Atle Skjervengen at Ekjords støttekjøp blir ikke bedre av den grunn.

Ekjord var verstingen
- Vi fryktet at det kunne være flere selskaper enn Ekjord som hadde gjort noe liknende, at omfanget kunne være mye større enn det som var kommet frem. Vi satte derfor i gang en uavhengig gransking av våre medlemmer. Vi er tilfreds med funnene.

- Jeg tar sterk avstand fra en vinkling som sier at det Ekjord gjorde ikke er i en særstilling. Ekjord var den som gikk lengst. Det viser også Vinmonopolets granskning, sa Pål Atle Skjervengen.

Tre regelbrudd
Avdelingsdirektør i Helse- og Sosialdirektoratet, Jens Guslund, fortalte i retten at Ekjord hadde gjort seg skyldig i tre ulike brudd. Det mest alvorlige var at man ikke kunne se hvor det var blitt av 1356 flasker med vin. Dernest at man ikke hadde lagret vinene på et godkjent lager. Dernest at selskapet hadde formidlet privat import.

- Det er alvorlig at Ekjord ikke kjenner regelverket bedre. Vi har heller ingen grunn til å tro at dette er vanlig praksis i bransjen siden dette er første gang vi har avdekket noe slikt, sa Jens Guslund.

Positive foredrag
Daglig leder i Cork og tidligere Ekjord-ansatt, Knut Skoglund, var også i retten torsdag. Han kunne fortelle at Svein Lindin gled lett inn i miljøet, var kreativ, blid og hyggelig, absolutt ingen intrigemaker eller konfliktskaper. Han var også klar over at da Svein Lindin startet i selskapet så hadde han et selskap på si hvor han arrangerte vinforedrag.

- Det var bare positivt, en kanal for å promotere Ekjords viner, fortalte Skoglund som også ble ført opp på vinforedrag.no som var Lindins selskap for disse aktivitetene. Der hadde han et foredrag som Lindin ikke kunne ta, samtidig som han fikk forespørsel om å ta et foredrag etter at han var sluttet, men at dette ikke ble noe av.

Litt hyggelig også
Dagens latterutbrudd skapte rettens administrator dommer Øyvind Strand da han forvekslet vinene Svein Lindin hadde solgt til sin onkel i Tromsø med vinene som var solgt uten kvittering.

- Det er bra vi skal avgjøre dette på jussen og ikke på vinkunnskapene.

Fredag avsluttes arbeidsrettsaken ved begge parters sluttinnlegg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.