Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood fikk i fjor godtgjørelser fra sjømatselskapet på til sammen 5,3 millioner kroner, ifølge årsrapporten. Av dette var tre millioner kroner fastlønn og 2,1 millioner kroner bonus. Resten var innskuddspensjon og andre ytelser.

Beltestads bonus økte fra 1,7 millioner kroner i 2016. (DN)(Vilkår)