Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker har bestemt seg for å ikke være med videre på oppdrettsselskapet Norway Royal Salmons (NRS) offshore-oppdrettsprosjekt. Årsaken er at prosjektet er nedskalert til rundt det halve av hva de opprinnelig søkte om, og kapitalbehov er betydelig redusert.

Aker Solutions er med videre som teknologi- og samarbeidspartner, skriver selskapet, ifølge TDN Direkt.

NRS og Aker fikk tilsagn om til sammen syv tillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse og én tillatelse på 530 tonn maksimalt tillatt biomasse til utvikling av konseptet «Arctic Offshore Farming».

Opprinnelig konsept ville blitt etablert i åpent hav og hadde behov for 4 enheter og 15 tillatelser. I det justerte konseptet er det foreslått å benytte en lokalitet i fjordmunningen med 2 enheter og tilhørende 7,68 utviklingstillatelser.

«Anlegget vil ligge betydelig mer eksponert enn dagens lokaliteter. Samtidig er andre miljøforhold på slike lokaliteter svært attraktive for laksen med god vannutskiftning som vil sikre god fiskevelferd, tilvekst og miljømessig bærekraft», skriver NRS.

NRS jobber mot et mål om første utsett av fisk i løpet av sommeren 2020. (TDN Direkt/DN Investor)(Vilkår)