Død laks flyter i merdene til Mortenlaks ved Lødingen i Ofoten etter at algene onsdag tok livet av minst halvparten av 600.000 fisk. Selskapet har trolig tapt minst 100 millioner kroner på laksen, og størstedelen av årets inntekt er borte.

– Vi trodde lenge vi lå i ytterkant av algeflaket, men så eskalerte det. Nå har vi tre fartøy som pumper opp og kverner død fisk. Det er dramatisk for oss, sier daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks.

Torsdag morgen klokken fem dro han ut på anlegget Rinøyvåg og så fisken flyte død i vannet. Det sto 1000 tonn laks i merdene, som skulle gi inntekter i år og neste vår for det lille oppdrettsselskapet med under 100 millioner kroner i årlig driftsinntekt.

– Det ser ikke lyst ut. Jeg føler meg sikker på at mesteparten av fisken går tapt. Jeg blir positivt overrasket om vi ikke taper mer enn 50 prosent. Sånn er det dessverre. Dette rår vi ikke med, sier Bjørkly.

Frykter stor arbeidsledighet

Mortenlaks er det nest største private selskapet i fiskeværet Lødingen i Ofoten og skaper om lag 50 arbeidsplasser lokalt i Ofoten og Vesterålen.

Selskapet er minst blant de åtte lakseselskapene i Troms og Nordland som den siste uken har tapt nær åtte millioner laks, med en salgsverdi på 2,1 milliarder kroner. Nå er Bjørkly redd for at mange ansatte i de rammede lakseselskapene blir arbeidsledige.

– Det er kolossale verdier det er snakk om, og det får alvorlige konsekvenser. Det blir stor arbeidsledighet på lakseslakteriene, verkstedene og kassefabrikkene. Dette er ikke svartmaling, det er enkel matematikk, sier Bjørkly.

Mortenlaks har trolig tapt mer enn en hel årsinntekt på algedøden. Selskapet hadde i fjor driftsinntekter på 91 millioner kroner. Laksen som var satt ut i anlegget som nå er rammet av algedød, hadde med slaktevekt på 4,5 kilo en salgsverdi på 150 millioner kroner.

Daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks i Lødingen kan ha tapt en hel årsinntekt på grunn av algedøden.
Daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks i Lødingen kan ha tapt en hel årsinntekt på grunn av algedøden. (Foto: Privat)

– Dette var fisk vi skulle levd av i år og neste halvår. Vi får en periode der vi blir helt uten produksjon. Det for konsekvenser for arbeidere både i og utenfor selskapet, sier Bjørkly.

Reddet av penger på bok

Rekordhøy laksepris har gitt Mortenlaks en driftsmargin på over 30 prosent i snitt de siste fem årene. Med over 50 millioner kroner i egenkapital tåler selskapet dette tapet.

– Næringen har hatt gode år, og uten de gode årene ville ikke de som nå rammes ha klart å reise seg. Så alvorlig er det, sier Bjørkly, som har jobbet 25 år i oppdrettsnæringen.

Han regner med å bruke denne uken og deler av neste uke med å pumpe og kverne opp den døde laksen. Selskapet har leid inn brønnbåten Hordafor til jobben. De ansatte jobber skift for å bli ferdige, forteller Bjørkly.

– Det handler om å få opp fisken før den går i oppløsning. Så må vi ha fokus på sikkerhet. Vi går skift til vi er ferdige. Jeg har bedt de ansatte hvile når de har fri, sier Bjørkly.

Regionsjef for Sjømat Norge i Nord-Norge, Marit Bærø, sier algedøden vil få konsekvenser for lokalsamfunn der lakseoppdrett er hjørnesteinsbedrifter.

– Det er klart at når så mye fisk dør, så får det innvirkning på dem som jobber på anlegg og slakterier.

– Dette har store konsekvenser i lokalsamfunn der sjømat er hjørnestensbedrifter. Det blir en samfunnsutfordring for kommunene der oppdrett er hovedarbeidsgiver. Oppdrett er livsgrunnlaget til mange av disse bygdene, sier Bærø.

Flytter mer laks vekk

Nordlaks startet torsdag å flytte 350.000 laks på lokaliteten Kalvhodet i Øksenfjorden øst i Lofoten, etter at det ble målt økende konsentrasjon av alger ved anlegget. Laksen i merdene er i snitt på tre kilo, og det vil ta over to døgn å flytte fisken til Bergvikodden i Vesterålen.

Selskapet tømte natt til torsdag anlegget Våtvika for 1,5 millioner laks, og ble ferdig med jobben før algene traff laksemerdene.

– Vi fortsetter evakueringen og tar nå neste lokalitet, som er nest mest utsatt etter Våtvika. Det vil ta to og halvt døgn å tømme lokaliteten, siden fisken her er stor, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

– Det er mer alger i området i dag enn i går. Fisken er ikke påvirket ennå. Vi flytter nå det vi kan. Så må vi hele tiden vurdere om laksen er i stand til å flyttes, sier Martinussen.

Fortsatt spredning vestover

Torsdag ettermiddag melder algeforskeren Lars-Peder Naustvoll ved Havforskningsinstituttet, som følger utviklingen minutt for minutt, at algespredningen ser ut til å fortsette vestover fra Rinnøya i retning Øksenfjorden og Svolvær.

–Det er fortsatt en del dødelighet i området ved Rinnøya, men fortsatt ikke noe lenger mot vest, og det er positivt. Det kan også være positivt at det blåser mer nå. Det liker algene dårlig. Så er det samtidig fryktelig dumt at det er noe økt dødelighet igjen i Sør-Troms som har hatt noen rolige dager nå etter omfattende utfordringer sist uke, sier han.

–Algeoppblomstringen ser ut til å fortsette. Det er i alle fall ingen indikasjoner foreløpig på at den har kulminert, og det er særlig anlegg i retning Øksenfjorden som kan være i faresonen, sier han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.