Dødsalger tok i mai og juni livet av åtte millioner laks i Nord-Norge med en slakteverdi på to milliarder kroner. Flere selskaper mistet store deler av laksen som skulle slaktes til høsten og neste år, og flere lakseslakterier har permittert ansatte.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik innfører nå en ordning der oppdrettere som mistet laks får lov til å øke produksjonen ekstra mye de neste fem årene for å tjene inn noe av tapene.

– Jeg oppretter en kontoordning der vi kompenserer opptil 60 prosent av den tapte tonnasjen, sier Nesvik til DN.

Daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks er glad for ordningen.

– Vi setter pris på at de følger opp det de lovet oss. Det hjelper godt på, selv om vi skulle ønske litt mer, sier Lundberg.

Fra venstre daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks, daglig leder Odd Bakkeli i Salaks og driftsleder Lars Berg i Kleiva Fiskefarm. Her foran tomme ventemerder ved lakseslakteriet i Gratangsfjorden.
Fra venstre daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks, daglig leder Odd Bakkeli i Salaks og driftsleder Lars Berg i Kleiva Fiskefarm. Her foran tomme ventemerder ved lakseslakteriet i Gratangsfjorden. (Foto: Rune Ytreberg)

Mistet halv million laks

Selskapet hans mistet en halv million laks med en slakteverdi på 135 millioner kroner. Ansatte på lakseslakteriet er hittil permittert før og etter fellesferien, i juni og august. Lundberg håper de kompenserende tiltakene kan føre til at færre må permitteres neste år som følge av algedøden.

– Vi må sette oss inn i ordningen før vi kan si noe mer sikkert. Det kan føre til at færre blir permittert neste år, sier han.

Nesvik sier han bestemte seg for å hjelpe etter å ha besøkt oppdrettere og anlegg i Nordland som ble rammet av alger.

– Flere lakseoppdrettere står med brukket rygg og brukket nakke. De små og mellomstore bedriftene trenger flere år på å få opp produksjonen. Jeg har lyttet til dem, og lar de få fem år å øke produksjonen på, sier Nesvik.

Oppdretterne som ble rammet kan søke dispensasjon fra de vanlige begrensningene på kapasitet per laksekonsesjon, slik at de kan ta igjen noe av den tapte produksjonen.

Fiskeridirektoratet lager en kontoordning der oppdretterne i løpet av de neste fem årene kan få høyere produksjon enn reglene vanligvis tillater. Oppdretterne får øke produksjonen med opptil 60 prosent av laksen de tapte under algeangrepene.

– Vi gir nå lakseoppdrettere som er rammet av algeoppblomstringen i nord mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplasser over tid, sier Nesvik.

Engangsordning

– Noen selskap har mistet all smolt og trenger 36 måneder på å få frem ny slakteklar laks. Derfor lar vi ordningen vare i fem år slik at de kan bygge opp igjen til ny slakting, sier Nesvik.

Det er egne regler for hvor mye laks oppdrettere kan produsere per laksemerd, for å ta hensyn til fiskehelse og miljø. Nesvik sier oppdretterne ikke kan øke produksjonen på en måte som rammer miljø og helse til fisken.

– Dette skal ikke gå på bekostning av miljøet rundt lokaliteten, sier Nesvik, og sier den ekstra økningen i produksjon er et unntak fra dagens regler som ikke vil bli gjentatt.

– Dette er en engangsordning. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.

Lakseoppdretternes organisasjon Sjømat Norge er fornøyd med tiltaket.

– Det var viktig for oss å få til en ordning som i størst mulig grad ivaretar de berørte kystsamfunnene, og det er vi glad for at vi nå har lykkes med, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet antar at ordningen, slik den er innrettet, ikke vil gi negative miljøkonsekvenser av betydning.

Fiskeridirektoratet vil nå ta kontakt med de berørte oppdrettere for å informere om hvilken dokumentasjon som trengs for behandling av dispensasjoner. Fiskeridirektoratet tar deretter sikte på en rask saksbehandling av eventuelle dispensasjonssøknader.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.